Forfatter: Eyvind DeKaa

Klimarealisme i medierne

1930’ernes temperatur sammenlignet med i dag

Her er et seriøst bud på at afdække udviklingen i temperatur på en finsk lokalitet gennem de sidste 140 år. Prøver er opsamlet fra træer. Normalt vil man her måle årringenes tykkelse og anse en tykkere ring som resultatet af en højere temperatur. Men tykkelsen styres også f.eks. af nedbør og andre variable faktorer. Træets tæthed anses derfor at være et bedre mål.
Lokationen i Finland betragtes som meget repræsentativ, da den befinder sig på kanten af trægrænsen; det er ofte i sådanne omgivelser, at man tager prøver til belysning af fortidens temperaturer.
Det interessante er nu, at målingerne viser, at temperaturen var højest i 1930erne og ikke er højere i dag. Artiklen peger også på andre lokationer, bl.a. i Kina, hvor tilsvarende resultater er fundet.
Konklusionen er, at de temperaturer, vi har i nutiden, ikke på nogen måde er usædvanligt høje.

Klimarealisme i medierne

Myten om europæisk tørke

Det hævdes ofte, at den globale opvarmning har medført forøget tørke, bl.a. i Europa. Klimaforandringer er jo normalt altid til det værre.
Nu har forskere i et nyt studie påvist, at der ikke er tale om hverken mere eller mindre tørke i Europa i perioden 1850 – 2018. Der er store udsving fra år til år, både lokalt og i hele området, men ikke nogen statistisk udvikling over længere tid.
Den danske varme og tørre sommer i 2018 blev udlagt som ”bevis” på klimaforandringer, og den gang blev det spået, at sådan ville det blive i de kommende år. Hvis man kigger ud af vinduet i disse dage, må det vist konkluderes, at der ikke er meget ”klimaforandringer” at se.

Klimarealisme i medierne

Lysende sølv-skyer over Danmark:

Derfor opstår det særlige vejrfænomen


Hvis du alligevel er sent oppe i din sommerferie, kan det være en god idé at kigge ud af vinduet sidst på aftenen.
Kom ud og oplev naturen
I 2020 sætter DR fokus på den danske natur.
På dr.dk kan du hver uge få et skræddersyet tip til, hvad du kan opleve i naturen nær dig.
Klik ind på Din Natur og vælg din landsdel.
På denne tid af året kan du nemlig være heldig at opleve lysende natskyer.

Klimarealisme i medierne

Kun klimasvin holder kæledyr

Det er en kendsgerning, at kæledyr udøver et overordentlig stort tryk på omgivelserne på grund af de store mængder mad, de spiser og ved, at de afleverer deres urin og afføring urenset, hvor de går og står.

Breakthrough Institute, som er fortalere for Økomodernisme = at man løser klima- og miljøudfordringer med teknologi og ikke med forsagelse, har nogen glimrende nyhedsbreve. Som jeg kan anbefale, at I skriver jer på.