Debatindlæg, Klima i Medier, Klimapolitik

Klimahøge

Klimahøgene Dan Jørgensen og Mellemfolkeligt Samvirke

Forleden dag handlede Debatten med Clement Kjersgaard om forsvaret. En repræsentant for Mellemfolkeligt Samvirke mente, at Danmark i stedet for flere penge til krudt og kugler burde sende penge til Afrika.

Det synspunkt kan man have, men når det kommer fra Mellemfolkeligt Samvirke lyder det hult. Mellemfolkeligt Samvirke støtter Dan Jørgensens visnepolitik over for Afrika, som ikke må få lån til at udnytte store naturgasreserver.

Det har fået seniorforsker Ole Therkildsen, DIIS, til at skrive et debatindlæg i Altinget.

Han skriver: ”Når rige lande forsøger at påtvinge fattige lande et gas-stop for at bekæmpe klimakrisen, bidrager de til at øge den enorme energiulighed. Men bedre levevilkår kræver ofte mere gas i en overgangsperiode.”

Ole Therkildsen fortæller også, at IAE (det Internationale Energi Agentur) anbefaler udnyttelse af Afrikas naturgasreserver. Jeg kan i øvrigt tilføje, at også World Economic Forum anbefaler en øjeblikkelig udnyttelse af gasreserverne.

I forhold til resten af verden udleder Afrika ubetydelige mængder CO2, hvad der er et tegn på manglende industri i Afrika. Visnepolitikken overfor Afrika får derfor mange unge afrikanere til at bevæge sig ud på en farefuld rejse til Europa, for at skabe sig et bedre liv.

Ole Therkildsen fortæller også, at mange tusinde afrikanere dør af luftforurening, fordi man ikke kan bruge lokalt fremstillet flaskegas til madlavning.

Ole Therkildsen skriver endvidere: ”For grønne klimahøge som Mellemfolkeligt Samvirke, men også Dan Jørgensen og Socialdemokratiet, trumfer bekæmpelsen af klimakrisen alle andre hensyn (for klima-, energi- og forsyningsministeriet dog kun, når det gælder udlandet).”

Ole Therkildsen nævner ikke, at visnepolitikken skader klimaet, men det gør den, fordi afrikanerne tvinges til at bruge træ til madlavning i stedet for lokalt fremstillet flaskegas.

Det er velkendt at træer opsamler og lagrer CO2. Mindre kendt men ligeså betydningsfuldt er træer og planters evner til igennem biofysiske processer at overføre fugt og varme til atmosfæren. Det køler klimaet og betyder, at temperaturen ikke stiger så meget, som den ellers ville stige.

Det har stor betydning, fordi verden på grund af mere CO2 og stigende temperatur bliver grønnere og grønnere. Det bremser i en vis grad den globale opvarmning. Det har NASA beskrevet i et informationsmateriale allerede i 2020. Kun Verdens Bedste Nyheder har omtalt denne positive klimanyhed. Andre danske medier er tavse, måske fordi positive klimanyheder ikke passer ind i mediernes propagandastrategi.

Informationsmaterialet fra NASA har overskriften: Verden bliver grønnere og det bremser opvarmningen. I informationsmaterialet finder man et verdenskort, som viser udviklingen fra år 2000-2018.

Udvikling i gennemsnits-bladarealet i vækstsæsonen, 2000-2018

NASA forventer, at udviklingen imod en grønnere verden vil fortsætte.

Forudset ændring i gennemsnits-bladarealet, 2081-2100 i forhold til 1981-2000, ved modelberegninger med en betydeligt varmere global temperatur

Fig. 2 Såvel stigende temperatur som mere CO2 er en forudsætning for denne udvikling. Stigende temperatur fører til stigende fordampning fra verdenshavene og dermed mere regn over land. Hertil kommer, at stigende temperatur forøger vækstsæsonen i lande som Danmark. CO2 forøger plantevæksten og gør planter mindre sårbare overfor tørke.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. jens robdrup

  I Afrika kaldes det grøn kolonialisme udført af den vestlige verden. I stedet har Afrika fået gul

 2. Dines Jessen Petersen

  Jeg har ofte tænkt, at den klimapolitik UE prøver at pådutte Afrika, er at smide dem i armene på Xi Jinping og Putin.
  Måske kan krigen i Ukraine åbne op for en mere imødekommende politik overfor Afrika, men med den nuværende opfattelse af CO2 er det nok en urealistisk tro.

  • Hans Henrik Hansen

   “Jeg har ofte tænkt, at den klimapolitik UE prøver at pådutte Afrika, er at smide dem i armene på Xi Jinping og Putin”

   – nyligt afdøde Nigel Lawson var på dette punkt (‘klimakrav’ til u-lande) helt klar i mælet:

   “…However, the greatest immorality of all concerns those in the developing world. It is excellent that, in so many parts of the developing world – the so-called emerging economies – economic growth is now firmly on the march, as they belatedly put in place the sort of economic policy framework that brought prosperity to the Western world. Inevitably, they already account for, and will increasingly account for, the lion’s share of global carbon emissions.
   But, despite their success, there are still hundreds of millions of people in these countries in dire poverty, suffering all the ills that this brings, in terms of malnutrition, preventable disease, and premature death. Asking these countries to abandon the cheapest available sources of energy is, at the very least, asking them to delay the conquest of malnutrition, to perpetuate the incidence of preventable disease, and to increase the numbers of premature deaths.
   Global warming orthodoxy is not merely irrational. It is wicked.”

   https://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/05/Lawson-Trouble-with-climate-change.pdf

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*