Klimarealisme i medierne, Original Temperatures

Klima-astrologer

I anledning af IPCC’s seneste udgivelse, Sammendraget af Sammendraget af Sjette Vurderingsrapport (AR6), har medierne svømmet over med historier om, hvor lidt tid vi har tilbage, før vi når en global opvarmning på 1,5 grader, for slet ikke at tale om de højrisikable 2 grader, som vi vil ramme, hvis ikke vi sætter turbo på den grønne omstilling og kører vores energiforsyning i hegnet. Men hvor meget er temperaturen i virkeligheden steget – og har det gjort den mindste skade ind til nu? Det skrev Willis Eschenbach en artikel om for et par år siden, og den er lige så relevant i dag, med hans sædvanlige finurlige betragtninger. Her følger en oversættelse:

Masser af mennesker er på tæerne i forbindelse med rygterne om en KLIMAKRISE!!! eller KLIMANØDSITUATION!!! Disse begreber handler om alle de forfærdelige ting, der formodes at ville ske, når vi bliver 2oC varmere, eller 1,5oC varmere end ”førindustriel tid”.

Greta Thunberg bliver f.eks. ved med at skrige, at vi kun har ti år til at redde planeten. (Rygtet vil vide, at Al Gore overveje at sagsøge hende for kopiering, han siger, at ”hun har stjålet mit slagord! Jeg har retten til det, jeg har sagt det i halvtreds år nu!!” .. Nåh, det var et sidespring.)

Så jeg tænkte, at jeg ville se, hvor langt vi egentligt er fra den 2oC’s eller 1,5oC’s afgrund, som vi formodes at ryge i med katastrofale følger. Lad mig begynde med det langsigtede….

Fig. 1: Rekonstruktion af den globale temperatur de seneste 2000 år på den nordlige halvkugle uden for troperne. Den røde kurve er CO2-indholdet i atmosfæren i samme periode.

Fig. 1 viser den Romerske Varmeperiode, der sluttede omkring 150 e.Kr. Temperaturerne faldt og nåede bunden i Folkevandringstiden, omkring 500 e.Kr. Derefter blev det varmere igen, indtil vi nåede toppen af Middelaldervarmen omkring år 1000 e.Kr, kølede ned til bunden af Den Lille Istid omkring år 1700 og har været under vekslende opvarmning lige siden.

Spørgsmål:

 • Hvorfor sluttede Den Romerske Varmeperiode?
 • Hvorfor sluttede den i 150 e.Kr., og ikke f.eks. i år 400?
 • Hvorfor startede den efterfølgende nedkøling omkring år 500 og ikke f.eks. i 350 eller 650?
 • Hvorfor fortsatte opvarmningen ikke bare efter år 1000 i Den Middelalderlige Varmeperiode?
 • Hvorfor endte Middelaldervarmen i år 1000 og ikke f.eks. i 1200 eller 800?
 • Hvorfor stoppede den efterfølgende afkøling i år 1700 i stedet for at fortsætte ind i en ny istid, som Milankovitch-cyklerne ellers peger på?
 • Hvorfor har Jorden været under opvarmning i 300 år lige siden?
 • Hvorfor startede den nuværende opvarmning ca. 100 år før de seneste stigninger i CO2-niveauet?

Et lille tip: Svaret på alle og ethvert af ovenstående spørgsmål er åbenlyst ikke ”CO2”.

Den dårlige nyhed er, at jeg ikke kender svarene på disse spørgsmål. Men den endnu værre nyhed er, at der ikke er en eneste klimaforsker, der kender svarene på disse spørgsmål.

Så lad mig starte med at gentage min anmodning til, hvad man kan kalde ”klimastrologerne”, min betegnelse for disse velmenende folk, der hævder, at de kan spå om klimaets fremtid ved at studere og fortolke indvoldene i en klimamodel…. 

Hvad med at I stopper med at fortælle os, at I kan forudse fremtiden, indtil I når det punkt, hvor I kan forklare fortiden?

Helt alvorligt, venner, hvis I ikke kan forklare fortiden, hvordan kan I så gøre krav på at kunne forudse fremtiden? Det giver ingen mening. Hvis en mand fortalte jer, at hans system kan forudse hvem der vinder hestevæddeløbet i morgen, men ikke kan forklare resultaterne af et eneste væddeløb i fortiden, ville I grine ham ud af byen …. Jeg foreslår, at I bruger den samme vantro latter over for folk, der mumler om ”scenarier” og ”gennemsnit af samlinger af topmoderne klimamodeller”.

Nåh, jeg begyndte alt det her for at se, hvor langt væk vi var fra de frygtede 1,5 eller 2oC’s opvarmning. Lad mig begynde med den Midtengelske temperatur-måleserie, en af de længste vi har. Ja, den er ikke global, og ja, det er kun på land …. men for de mennesker, der bor i det område af planeten, er det, hvad de oplevede. Her er måleserien (fig. 2):

Fig. 2: Temperaturen i Midtengland, 1660-2020

Som i fig. 1 kan I se, at temperaturen nåede sit laveste punkt i bunden af Den Lille Istid omkring år 1700. Hvorfor? Hvem ved? Og siden da er temperaturen steget med over to grader …. igen, hvem ved hvorfor? Men hvis nogen kender noget til ”klimanødsituationer” pga. disse tre århundreders gradvise opvarmning, så er det nu tid til at få dem på bordet. Jeg kender ikke til nogen. Faktisk har denne langsomme opvarmning generelt været gunstig for mennesker og dyr.

Området er for lille, siger I? OK, her er Berkeley Earths globale temperaturer for landjorden (fig. 3). Noterne på grafen viser, hvor langt ned de ekstremt kolde temperaturer nåede, ikke gennemsnitstemperaturer vist med den røde kurve.

Fig. 3: Berkeley Earths globale landtemperatur baseret på målinger, 1750-2020

Desværre har vi ikke data helt tilbage til 1700 … men som I kan se fra den røde linje, har der været over 2 graders opvarmning siden 1750. Og igen kender jeg ikke til nogen ”klimakatastrofer” siden den gang.

Kan I ikke lide, at vi kun ser på land-temperaturerne? OK her er Berkeley Earths globale temperatur … igen (fig. 4), den er kortere end land-temperaturkurven, fordi vi ikke har målte havtemperaturer fra den gang.

Fig. 4: Berkeley Earths globale temperatur (inkl. havene) 1850-2020

Når vi tager i betragtning, at kloden allerede ser ud til at være blevet ca. en halv grad varmere fra 1700 til 1850, kan I se, at vi allerede er nået over de frygtede 2oC’s ”katastrofal opvarmning siden industrialiseringen”, som klimastrologerne bruger til at skræmme de uvidende …. og der har ikke været nogen skadelige konsekvenser.

Min konklusion og opfølgende tanker?

 • Ingen kan forklare fortidens klima, hvilket gør klimastrologernes forudsigelser om fremtidens klima til en syg vittighed.
 • For at citere IPCC (min fremhævning), ”Klimasystemet er et sammenkoblet ikke-lineært kaotisk system, og derfor er langtidsforudsigelser om fremtidens klimatilstande ikke mulige.” Det synes at være meget svært for klimastrologer at forstå, og grunden til det kommer her:
 • Forvent ikke at klimastrologer ændrer mening. Som Upton Sinclair sagde: ”Det er svært at få en mand til at forstå noget, når hans aflønning afhænger af, at han ikke forstår det.
 • Vi har allerede passeret de frygtede ”2oC’s opvarmning siden førindustriel tid”, som de vedblivende advarer os i mod.
 • Der har ikke været nogen ”klimanødsituation” eller ”klimakatastrofe” som resultat af den 300 år lange gradvise opvarmning.
 • Generelt har opvarmningen ført til længere vækstsæsoner, ikke så bitterligt kolde vintre og længere perioder hvor nordligt beliggende havne har været isfri, og det har generelt set været fordele fremfor nogen fare.
 • Opvarmningen har primært været om natten, om vinteren i områderne uden for troperne og tættere på polerne. Jeg tror ikke, at folk, f.eks. i Vladivostok, klager over lidt varmere vinternætter, især ikke de hjemløse.
 • Mere kulde er langt mere dødbringende over for de fattige end mere varme.
 • Der er ikke noget tegn på den længe forudsete ”KLIMANØDSITUATION!!”, der aldrig er dukket op.
 • Dommedagsforkyndelserne af klimatastrofisterne har alle slået ynkeligt fejl. Der findes lange lister over den slags fejlslagne spådomme.
 • Når en gruppe opnår resultatet nul ud af 50 rigtige i deres spådomme om katastrofer, er det tilladt at pege fingre og grine ad deres seneste dommedagsforkyndelse.
 • Gennemsnittet af en ”samling” af et antal upræcise klimamodeller er lige så meget værd som den romerske udgave, hvor man tog et gennemsnit af en samling af indvoldene fra et antal geder.
 • Klimaforskerne skulle holde op med at foregive, at de er Oraklet i Delfi og se at komme ud af ”Himlen Falder Ned”- forretningen og koncentrere sig om at prøve at forstå fortidens klima. Først når de forstår fortiden, kan de begynde på gætterier om fremtiden.
 • Jeg siger ”gætterier”, fordi som IPCC siger, lang-tids forudsigelser af fremtidens klimatilstande er simpelthen umulige.

Og endeligt, hvad kan vi gøre ved alt det her? Her er nøglen:

Alt hvad folk advarer os i mod i forbindelse med den frygtede ”KLIMANØDSITUATION!!” har været hos os altid. De advarer mod tørke? Hvad? Som om det ikke er sket før? Oversvømmelser? Storme? Orkaner? Vi har været der, og gjort det. Naturbrande? Gradvise havstigninger? Det har altid forekommet.

Omtrent det eneste nye, CO2 kunne tænkes at bringe os, er ”Plagen med Frøer”, omtalt i Bibelen, og jeg har ikke megen tiltro til, at det vil ske.

Jeg ser ikke nogen stigninger i en eneste af de frygtelige ting, som alarmisterne skriger om. Jeg kan ikke se noget, der er gået galt, ingen Termogeddon, ingen katastrofer, nada.

Men hvis I stadigvæk tror at katastrofen lurer i den tågede fremtid, Gretas frygtelige ting, der altid er 10 år ude i fremtiden, så foreslår jeg, at I overvejer at gøre noget, I ikke kan komme til at fortryde. Det er at foretage sig noget, der har værdi, uanset om CO2 er hoved-kontrolknappen for klimaet eller ej.

F.eks. hvis I tror, at vi får mere tørke fra stigende CO2, så giv penge til organisationer, der borer brønde i Afrika. Eller agitér for brugen af tørke-modstandsdygtige afgrøder. Eller arbejd med at lære landmændene, hvordan de kan spare på vandet.

Fordi alle den slags tiltag vil have værdi, uanset om CO2 er dårlige nyheder eller ej … og således vil I aldrig fortryde det arbejde, I har udført, uanset hvordan det ender.

Så vidt Eschenbach. Måske er der et enkelt punkt, hvor han ikke har helt ret. Der er faktisk klimaforskere, der kan forklare fortidens temperaturudsving inkl. Romervarmen og Den Lille Istid. Det har f.eks. Javier Vinós beskrevet meget overbevisende. Men Vinós tror så til gengæld heller ikke på, at det primært er CO2, der styrer klimaet. Det gør en umådelig forskel.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. John Niss Hansen

  Jeg synes aldrig man ser referencer til Milankovitch-cyklusserne i klimadebatten, hverken for eller imod.
  Det hele synes at dreje sig om CO2, der jo ret beset er ret vigtig for planter og dermed for livet på jorden og ikke at betragte som en art giftgas der skal bekæmpes med alle midler.

 2. I saw this article about how little time we have left before we reach a 1.5 degree Celsius global warming. But, how much heat has the Earth actually warmed up – and has it done any damage so far? Willis Eschenbach wrote an article about this a few months ago.

 3. Niels Bundgaard

  Dejligt at se en kritisk artikel om global Warming

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*