Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Er olieselskaberne klima-woke?

Klimaaktivister skriger op om, at olieselskaberne skal ophøre med investeringer i ny udvinding. Kun derigennem vil vi kunne opnå netto-nul i tide til at overholde Paris-aftalen og andre ambitiøse mål. Nogle af de store olieselskaber spiller tilsyneladende med på melodien og erklærer, at de arbejder hen imod at blive klimaneutrale indenfor relativt kort tid. De annoncerer også investeringer i vindmøller og andre klimakorrekte aktiviteter.

F.eks. BP havde indtil for et år siden meget ambitiøse mål. Selskabet ville allerede i 2030 have skåret sin produktion af olie og gas ned med 40%, og med samme deadline have forøget sin produktion af vedvarende energi 20 gange. I 2050 skulle hverken BP’s egne aktiviteter eller brug af deres produkter give nogen CO2-udledning, dvs. hele virksomheden skulle være netto-nul.

Men som vi så forleden, er sagen ikke så enkel. Olieudvinding kræver konstant ny efterforskning, eksisterende boringer løber hurtigt tomme, og så skal man udvikle nye. Selv ved en drastisk nedgang i olieforbruget vil der stadigvæk være brug for investeringer. Det burde bankerne og erhvervslivet være klar over, og det er skammeligt f.eks. at høre Danske Bank lefle for klimaaktivisterne, ved aktivt at forsøge en udsultning af olieindustrien.

En hurtig afvikling af olieudvindingen er totalt urealistisk, med mindre man vil acceptere en drastisk nedgang i menneskehedens levestandard og levealder. Hertil kommer, at snakken om afvikling er koncentreret om en mindre del af Verden: Europa og dele af USA samt evt. Australien. Resten af Verden er klogere end som så.

Nu har BP tilsyneladende også fået lidt kolde fødder, og taler om, at det globale olieforbrug i dette årti vil være uændret, og selv i 2050 vil man stadigvæk have brug for olie til dækning af 20% af Verdens energiforbrug. Derfor skal investeringerne i efterforskning og udvikling fortsætte i næsten fuldt omfang. I øvrigt forventer BP at fossile brændstoffer, dvs. olie, kul og gas til sammen stadigvæk vil stå for 55 % af Verdens energiforsyning i 2050. Det er jo, mildt sagt, et stykke fra netto-nul, men nok meget mere realistisk.

BP’s egne mål er reduceret fra de 40% i 2030 til ned omkring 20% reduktion. Ændringen var bl.a. et resultat af bestyrelsens betænkeligheder ved de drastiske nedskæringer, der blot ville flytte forretningen over på andre aktører.

En af disse er Exxon Mobil. De har erklæret, at de vil udvide deres forretning i de kommende år, med nye oliefelter og udbygning af eksisterende. Der vil blive foretaget massive investeringer heri, både hjemme i USA, men også i Sydamerika. Der er også vedtaget en kraftig ekspansion af raffinaderi-kapaciteten, ”den største i et årti.”

Selskabet udtaler bl.a. følgende:

Så længe der er brug for olie og gas, så længe der er brug for diesel og olieprodukter, ønsker vi at være den bedst placerede leverandør til at levere disse produkter med de lavet mulige udledninger.

Exxon Mobil er ikke interesseret i sol og vind:

Sol og vind er elproduktion. Vi er ikke i elektricitets-branchen. Som selskab kan vi ikke ikke tilføre det noget af betydning, sammenlignet med hvad vi kan inden for andre områder.

Om den grønne omstilling erklærer Exxon Mobil:

Vind, sol og elbiler ….  er helt sikkert ikke nok. Så vi begynder at se en erkendelse af, at et meget bredere spektrum af løsninger bliver nødvendigt, og en nøglespiller her vil være vores industri.

Exxon Mobil er overbeviste om, at toppen af olieefterspørgslen slet ikke er nået endnu, der er stadigvæk mange fattige egne, der skal udvikle sig, og det vil kræve masser af fossile brændstoffer.

Exxon Mobil begynder at få medvind i den amerikanske finansverden. Storbanken J. P. Morgan Chase og i hvert fald ét finansieringsforetagende, Vanguard, her erklæret deres vilje til også i fremtiden at medvirke ved investeringer i olie- og gasefterforskning. 

Vi kan ikke undvære olien, hverken på kort eller lidt længere sigt. Det er godt, at nogle af de store spillere efterhånden har fået øjnene op for dette faktum. Forhåbentligt kan vi så undgå de værste følger af fantasterierne om grøn omstilling i morgen.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*