Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Sker der noget med orkanerne?

Klima-alarmister er ofte overbevist om, at de højere globale temperaturer vil forårsage flere og kraftigere orkaner og tyfoner i fremtiden. Det er jo så logisk, det er netop høje havtemperaturer, der leverer energien til disse ekstreme vejrfænomener.

I den mere seriøse del af videnskaben er man dog enige om, at der næppe er nogen tale om en forøgelse af antallet siden 1850. Det er ikke noget helt let spørgsmål at besvare, fordi man jo udmærket godt ved, at mange orkaner i fortiden ikke er blevet opdaget og registreret af mennesker. Det gælder ikke mindst de mange orkaner, der blev ude på havet eller dem, som landede i øde egne.

I en artikel har man fornyligt gennemført en grundig analyse, og her er konklusionen klart, at der er sket et fald i antallet, og det gælder i stort set alle de have, der hjemsøges af tropiske storme, dvs. Atlanterhavet, Stillehavet og det Indiske Ocean. Fig. 1 viser artiklens resultat. Der har været nedgange overalt, undtagen i det Nordlige Atlanterhav. Artiklen kommer også ind på spørgsmålet om udviklingen i orkanernes intensitet, men her anføres det, at de brugte metoder ikke rigtigt kaster lys over dette emne.

Fig. 1: Udviklingen i antallet af orkaner (“tropiske cykloner”) i de 7 relevante områder som angivet nederst til højre.

Det er ellers det halmstrå klimaforskningen klamrer sig til for at sikre, at der ikke er noget positivt mht. orkaner, når vi kigger på klimaforandringerne og den globale opvarmning. De fleste hjemmesider anfører således, at nok er antallet af tropiske storme faldet, men de tilbageblevne er værre, med højere vindhastigheder, langsommere bevægelse og ledsaget af større mængder regn. Det er ofte nedbøren, der anretter størst skade ved oversvømmelser m.v. Så er CO2-dagsordenen reddet endnu en gang.

I en anden forholdsvis nyligt udkommet artikel tager man fat i dette spørgsmål. Her peger man på, at to betingelser skal være opfyldt før sammenhængen med CO2 kan etableres. Den ene er, at man skal kunne konstatere (detect) at der er sket en udvikling i retning af kraftigere orkaner. Den anden betingelse er, at man skal kunne sammenkæde (attribute) udviklingen med den globale opvarmning.

Artiklen er omfangsrig og baserer sig på en lang række andre arbejder, der i princippet kommer til at votere, om man kan se ovenstående effekter eller ej. Konklusionen er, at man overvejende må afvise både at kunne konstatere at orkanerne er blevet voldsommere, og at de kan sammenkædes med menneskehedens udledninger af CO2.

Så noget tyder på, at orkanerne hverken er blevet mere talrige eller voldsommere som følge af den globale opvarmning, snarere tvært i mod.

Tak til Eric Worrall fra WUWT

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*