Debatindlæg, Klimapolitik

IPCC i krise?

Her er så endnu et indlæg sendt til Berlingske, men som de afviste at trykke, hvilket vel næppe var så overraskende. Til Berlingskes ros skal dog siges, at de ganske få dage senere bragte et ganske udmærket indlæg af Bjørn Lomborg, så avisen er ikke helt fortabt i de grønne klimatåger – ikke endnu. Men mit indlæg har måske også kun interesse for en smallere kreds, f.eks. læserne af hjemmesiden her. Skatteydere generelt burde dog også være opmærksomme på, hvad der foregår i IPCC:

(Note: henvisningerne til artikler på hjemmesiden her var ikke med i indlægget sendt til Berlingske.)

IPCC, FN’s Klimapanel har netop udsendt tredje del af den store Statusrapport nr. 6 (“AR6”). De tre dele er på tilsammen mere end 10.000 sider. Hver del indledes med et ”Sammendrag for Beslutningstagere” på 40-60 sider og derefter kommer så selve hovedrapporterne.

Ved udsendelsen af den første del i august sidste år var det kun Sammendraget, der fremstod færdigredigeret, resten var på hver side mærket med sætningerne:  ”Accepteret version, afventer endelig redigering” og ”Undlad at henvise, citere eller videresende”. Gik man alligevel ind i hovedrapporten, kunne man konstatere, at den var svær at finde rundt i, der var ikke nogen overordnet indholdsfortegnelse, og alle illustrationerne var samlet bagest i hvert af de store kapitler. Det vanskeliggjorde jo læsningen betydeligt.

De to følgende delrapporter ser næsten ligesådan ud, siderne er markeret med advarslerne og der er ingen indholdsfortegnelse. Dog er illustrationerne her placeret på de korrekte pladser.

Man kan godt forstå, at IPCC gerne vil udsende Sammendragene hurtigst muligt, fordi det er så vigtigt at slå på tromme for klimakrisen. Men man skulle så tro, at behjertede sjæle hurtigst muligt ville få bragt de tre hovedrapporter i orden, så hele dokumentationen forelå tilgængelig.

Imidlertid prøvede undertegnede at downloade hele den første delrapport i skrivende stund, 9. april, og her kunne man konstatere, at der intet er gjort ved værket. Rapporten, på sine næsten 4000 sider er lige så utilgængelig, som den har været hele tiden.

Hvad er meningen? IPCC’s statusrapporter skulle jo indeholde en sammenfatning af al ny viden på klimaområdet, og vel bruges som en form for opslagsværk for alle, der har en interesse i sagen? Så hvorfor bliver der ikke gjort en indsats for at færdiggøre værket og få fjernet den besynderlige etiket på hver side: ”Undlad at henvise, citere eller videresende”?

Er det i virkeligheden, fordi IPCC ikke har nogen større interesse i, at en bred læserkreds kaster sig over hele værket? Er formålet, at vi skal læse Sammendragene, blive skræmt fra livet, og så bibringes den tro, at hovedrapporterne i kraft af deres sideantal gør budskaberne helt indiskutable?

Trods advarslerne har undertegnede foretaget flere odysseer ind i hovedrapporterne, og her finder man mange interessante ting. Sammendraget fra første delrapport er forholdsvis sobert, når det drejer sig om de klimaforandringer vi har set ind til nu. De begrænser sig stort set til lidt hedebølger hist og pist. Men klimamodellerne spår naturligvis, at det bliver meget værre i fremtiden.

I Sammendraget fra anden delrapport er tonen meget mere skinger. Her tales om at der allerede er indtruffet ”uoprettelige skader” på naturen og miljøet rundt omkring pga. klimaforandringerne. Hvis man så går den tilhørende hovedrapport igennem, kan man imidlertid ikke finde belæg for disse påstande, hovedrapporten nævner reelt ikke noget om ”uoprettelige” skader.

Første og anden delrapport virker således ikke specielt godt koordinerede. Tredje delrapport lever mere sit eget liv, baseret på Paris-aftalens mål om max. 1,5 eller 2 graders temperaturstigning, plæderer den for en grøn omstilling, der er helt urealistisk i praksis.

Man må spørge sig selv endnu engang. Hvorfor skal rapporterne være så lange? De rummer utallige gentagelser, og alle sætninger er spækket med lange litteraturhenvisninger i parenteser, der gør læsningen meget tung. Men igen, måske skal vi slet ikke læse det?

I sidste kapitel i tredje delrapport, med vores hjemlige Kirsten Halsnæs som ledende forfatter, vil man på s. 17.7 støde ind i følgende perle af en sætning (min oversættelse):

”Kapitlet peger på, at hurtigere overgange i sammenhæng med bæredygtig udvikling kræver mere end fokus på hastigheden. Det kræver snarere en acceleration af forandringernes fremdrift (hastighed)” – hvorefter undertegnede stod af.

Når nu IPCC ikke orker at færdiggøre deres rapporter, kunne man få den tanke, at en slankning af hele konceptet ville være på sin plads. Hvad med til den syvende statusrapport at vedtage, at den max. må være på 500 sider, alt inklusive?

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Steen Rasmussen

  Hej Søren!
  Efter jeg læste dit fine indlæg om IPCC’s seneste rapporter, og da jeg de sidste 8 uger har haft fokus på krigen i Ukraine, så slog det mig, at vi i “den fri demokratiske verden” igennem de sidste 30 år selv har været udsat for en lignende politisk manipulation, som vi beskylder Putin for at udøve mod det russiske folk. Vores hjernevaskning er blot sket på klimafronten. Vi oplever nu fuldt ud resultaterne af de fejlagtige klima- og energi beslutninger, som har medført eksplosive stigninger i energipriserne.
  Det bedste, vi kan gøre nu, er at få sat fuld fart på at få de danske gasfelter udnyttet fuldt ud de næste 10-20 år, og afvente de nye energi løsninger baseret på Thorium og plasma.

  Når en del af videnskaben så yderligere dokumenterer, at den globale gennemsnits temperatur ikke er steget de sidste 7 år, at marts måneds temperatur blot lå 0,15C over de sidste 30 års gennemsnit og en fordobling af CO2 i følge adskillige videnskabelige undesøgelser ligger på 0,5-1,5C opvarmning, så burde IPCC lukkes, da deres formål med at bevise, at den menneske skabte CO2 er ÅRSAGEN til klimaændringer, nu har vist sig så ubetydelig, at det er spild af ressourcer at ofre papir, rejser og tid på. (…og luk så Klaus Schwarb’s big brother organisation WEF samtidig)
  mvh
  Steen Rasmussen

 2. Erling Petersen

  Søren Hansen:
  Desværre skriver du intet der overrasker mig. Men det er meget fint, at du har haft kræfter til at læse hele rapporten. Tak for det. Jeg tror, at du har ret i din antagelse om, at det ikke er meningen, at nogle skal læse de mange sider. Hensigten er blot, at skrive så mange sider, at ingen har kræfter til at læse det, og så få det til at se ud som om der er en aldeles overvældende videnskabelig dokumentation for den kommende klimakatastrofe.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*