Debatindlæg, Klimapolitik

FN afsporer indsatsen mod tørke

Sultkatastrofer bliver ofte nævnt i sammenhæng med tørke og klimaflygtninge. I en artikel i Videnskab sidste år fortæller 2 danske forskere, at ufred og politik altid er den egentlige årsag til sultkatastrofer.

Lektor for Afrikastudier på Københavns Universitet, Stig Jensen fortæller om aktuel hungersnød i Tigray-regionen i Etiopien. Årsagen er en konflikt imellem regeringen og eliten i Tigray-regionen. Bønderne flygter i stedet for at dyrke deres marker.

Fra Tigray-regionen. Kilde: Oxford House Research

Professor Olivier Rubin, Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet, fortæller om en lignende sultkatastrofe i 1984, hvor 600.000 døde af sult. I 1984 blev det portrætteret, som om tørke var årsag til sultkatastrofen. Der var tørke i 1984 men også en væbnet konflikt i Tigray.

Begge forskere fortæller, at klimaforandringer i fremtiden formentlig vil få stor indflydelse på, hvor mange, som vil blive ramt af sult.

FN siger i seneste rapport, at tørke vil være et resultat af stigende udledning af CO2, men det forholder sig lige modsat.

Det bedste, FN kunne gøre mod tørke, var at støtte fortsat udledning af CO2 kombineret med massiv skovrejsning ikke mindst i tørre egne. FN skulle selvfølgelig også medvirke til at mindske konflikter, som har ramt ikke mindst det afrikanske kontinent.

Verden er blevet grønnere og høstudbyttet er steget på grund af stigende CO2.

Bevoksningen i tørre egne er steget på grund af stigende CO2

Skovrejsning skaber flere lavthængende skyer, som både køler og afgiver nedbør.

Det er en illusion, at verdens udledning af CO2 skulle falde. Kina er verdens største udleder af CO2 og Kina vil sammen med Indien mange år endnu udlede stigende mængder CO2, for at bringe deres befolkninger ud af fattigdom.

Kina og Indien medvirker med stigende CO2 udledning til en grønnere Verden med større høstudbytte.

Hvad medvirker Danmark til? Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vil bruge 16 milliarder på at indfange CO2 og putte det ned i undergrunden af Nordsøen.

Et studie offentliggjort i Nature dokumenterer, at tørke ikke er blevet mere udbredt i de sidste 60 år. Påstanden om, at et varmere klima giver mere tørke er falsk. Tværtimod så fører mere varme til mere nedbør. Det kan man læse i studiet. Danmark har gjort sig den samme erfaring. Når det bliver varmere får vi mere regn. Det gælder åbenbart i hele Verden.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Steffen Sølling

    “FN siger i seneste rapport, at tørke vil være et resultat af stigende udledning af CO2, men det forholder sig lige modsat.”

    Hvilken seneste rapport? Gerne link, tak.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*