Anden Energiteknologi, Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Opladning af elbiler

Her følger et mindre uddrag af en meget munter artikel af Willis Eschenbach. Han har taget fat i Joe Bidens enorme ”infrastrukturplan”, hvor der skal bruges billioner af dollars på opretning af USA’s noget faldefærdige broer, veje, jernbaner osv. Det viser sig, at mange af pengene slet ikke skal bruges til den slags ting, men derimod alt muligt andet, bl.a. renovering af et motorcykelmuseum og nedrivning af 40 faldefærdige boliger. Der skal også bruges penge på en rekonstruktion af fortidens klima på Mars, selvom Mars vel strengt taget ikke er en del af USA’s infrastruktur…

Artiklen afslutter med følgende om opladere til elbiler:

Lad mig afslutte med at nævne, at ”infrastrukturplanen” inkluderer 7,5 milliarder dollars til ladestationer til elbiler. Da USA gik fra hestevogne til benzinbiler, byggede regeringen ikke tankstationerne. Hvorfor er regeringen så i opladningsbranchen nu? Formentligt for at gøre Elon Musk endnu rigere….

Og de 7,5 milliarder kommer oveni eksisterende ordninger som f.eks. skattenedsættelser for ladestationer, som kan løbe op i halvdelen af de samlede installationsomkostninger … betalt af dig og mig.

Uanset hvad, en Niveau II kommerciel ladestation koster ca. 10.000 dollars. Så der er penge nok til at installere 750.000 ladestationer … selvfølgeligt betalt af dig og mig. De oplader med en effekt på ca. 20 kW, og hvis de f.eks. er i drift en tredjedel af tiden vil det kræve 5 nye 1 GW kernekraftværker for at forsyne dem med strøm.

Og hvor meget vil det hjælpe på situationen med opladning? Niveau II kommercielle opladere giver ca. 40 km’s kørsel pr. times opladning. Hvis vi igen antager, at de bliver brugt en tredjedel af tiden, svarer det til 86 milliarder km’s kørsel pr. år.

Det lyder som en hel masse … indtil man sammenligner med de 5.000 milliarder km, der årligt køres i USA. Så opladerne vil dække knap 2 % af den samlede kørsel. Og det betyder, at for at opnå et 100-procents skift til elbiler, skulle der bruges 500 milliarder dollars og det vil kræve 285 1 GW kernekraftværker til at skaffe elektriciteten. Et kernekraftværk koster ca. 9 milliarder dollars, så smid yderligere 2500 milliarder på bordet til kraftværkerne.

Og vi kan vel tilføje, at hvis man ville bruge vindmøller i stedet til dækning af strømforbruget bliver investeringen næppe meget mindre.

https://wattsupwiththat.com/2021/08/05/your-tax-dollars-at-work/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

 1. Knud Larsen

  Etablering af de nødvendige ladestandere ud over det ganske, danske land vil koste mindst 3-4 mia. kr. Det bestående el-net er ikke dimensioneret til denne store belastning, uanset om det sker om natten, og uanset diverse ”intelligente” systemer. Det ved beslutningstagerne godt, men ingen tør nævne, at det vil koste mindst 6 mia. kr. at udbygge elnettet til de 1,5 mio. elbiler, som vistnok er målet.

  ”Klimarådet” skrev allerede for 3 år siden: ”Elbiler udleder ganske vist ikke CO2 direkte under kørslen, men der udledes mere CO2 ved produktionen af en elbil end det er tilfældet ved produktion af benzin- og dieselbiler. Dette skyldes ifølge nogle nye livscyklusstudier, at der udledes relativt meget CO2 ved produktion af bilbatterier. Dertil kommer, at der udledes CO2 fra den andel af elektriciteten, der benyttes til at oplade elbilerne, der produceres ved fossile brændsler, ligesom der også udledes CO2 ved frembringelsen af brændsler som kul og naturgas, der anvendes i elproduktionen.”

  Elbilens produktion (karrosseri, el-system, hydraulik, bremser, gummi, plastic, lak, glas o.s.v. koster præcis det samme, økonomisk og miljømæssigt, som i alle de ”sorte fossil-biler”. Dertil kommer batterierne:

  Produktionen af de nødvendige elbatterier kræver store mængder af sjældne grundstoffer, som næsten kun findes i Kina, Afrika og Sydamerika. Kina har selvsagt kontrol over egne ressourcer, men i stigende omfang også over Afrikas og Sydamerikas, hvor udvindingen ofte sker under horrible forhold, incl. børnearbejde. Mindst 2/3 af batterierne produceres derpå i Kina, og andelen er voksende.

  Alle europæiske elbilproducenter har p.t. udskudt deres produktion p.g.a. mangel på kobolt. Batteriet indeholder ca. 10 kg. kobolt, hvoraf 60-75 % udvindes i ”DR-Congo”. Desuden ca. 60 kg. litium fra begrænsede kilder (den nuværende produktion kan kun forsyne ¾ mio. elbiler) samt ”sjældne jordarter”, hvor Kina i dag sidder på ca. 85 %. Elbilen indeholder ca. 100 kg. kobber, 4 gange mere end en benzinbil.

  Er elbilen (frem)tidens løsning?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*