Klimarealisme i medierne, Solen, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Solen og ekstremvejr

Nogle klimaforskere var lynhurtigt ude for at forklare os, at hedebølgen over det vestlige USA og Canada ville have været meget mildere, hvis det ikke var for den globale opvarmning forårsaget af menneskehedens udledninger af CO2. I følge vedlagte artikel var denne konklusion dog baseret på hurtige modelberegninger af noget tvivlsom karakter.

Der er ikke megen diskussion om den umiddelbare årsag til en sådan hedebølge, og det samme fænomen gjorde sig gældende ved kulden i Texas i februar samt de store oversvømmelser i Tyskland i juli. Det drejer sig om jetstrømmen, der løber i et smalt bælte i 5-10 km’s højde og som bevæger sig rundt om jorden, fra vest mod øst, normalt i skiftende mønstre. På et tidspunkt kan den blive låst fast – blokeret – over et bestemt område. På den ene side vil der derfor være et blivende højtryk og på den anden side et fast lavtryk, som vist i eksemplet på fig. 1. 

Fig. 1: Principskitse af en blokeret jetstrøm med tilhørende høj- og lavtryk

Lavtrykket kan give anledning til store mængder af regn, som vi så i Tyskland, mens højtrykket kan give en hedebølge som i Nordamerika.

Pudsigt nok har klimamodellerne hidtil forudset, at blokeringerne ville aftage med stigende temperaturer. Derved ville hyppigheden og alvoren af ekstreme vejrhændelser aftage. Men på den anden side har klimamodellerne ikke været specielt gode til at fange de forgange års tilfælde af blokeringer. Så sammenhængen er i høj grad usikker.

En anden mulighed er imidlertid påpeget af klimaforskere. Deres tese går ud på, at det er solen, der fremkalder blokeringerne af jetstrømmen. Solens indstråling varierer i takt med ændringerne i dens aktivitet. Det er ikke så meget, men specielt de ultraviolette stråler menes af have en betydelig indflydelse på begivenhederne i den øvre del af vores atmosfære, og disse ændringer kan således fremme eller hæmme tendensen til blokeringer. Netop nu er solens aktivitet lav, som vist på fig. 2, det giver mindre UV-lys og dermed en større sandsynlighed for blokeringer af jetstrømmen.

Fig. 2: Solaktiviteten siden 2008

Der er meget om klimaet, som vi endnu ikke ved, men det er åbenbart, at vejrhændelserne i år ikke var ”uden fortilfælde”. Varmebølgen i USA var ikke værre, end hvad man så i 1930’erne og oversvømmelser i Europa forekommer med regelmæssige mellemrum og bliver kun værre pga. menneskelig letsindighed, hvor man bygger, hvor man ikke burde, og ”regulerer” floderne til ukendelighed.

Om vi så stoppede al CO2-udledning i morgen, slipper vi ikke for ekstremvejr.

https://www.scienceunderattack.com/blog/2021/7/26/could-pacific-northwest-heat-wave-european-floods-have-been-caused-by-the-sun-82

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Steen Rasmussen

  Der er en hypotese om, at samspillet i mellem Jorden og Solens elektromagnetiske udståling har indflydelse på jetstrømmene. Kraftig solaktivitet strammer jetstrøm-“båndet” op, og lav solaktivitet skaber “slappe” jetstrøm-bånd, som bevæger sig sydpå i udposninger, der sender kølig luft sydpå og varm luft nordpå.
  Vi er først lige ved at få øje på de elektromagnetiske kræfters indflydelse på Jordens klima. På Jupiter har NASA netop fået øje på, at disse kræfter kan være med til at opvarme Jupiters atmosfære til mere end 400C på trods af, at Jupiters afstand fra Solen IKKE skulle kunne give en sådan opvarmning. Vor egen astronaut Mogensen, var i rummet for at observere elektriske fænomener, som ses over tordenskyer, hvilket antyder, at solen og planeterne er koblet sammen af plasmastrømme, såkaldte Birkland currents, og at de også kan have indflydelse på Jorden klima.
  mvh
  Steen Rasmussen

 2. Oluf+Johnsson,+MEd+CPE,+dupl.+AE,+BSc.+med..

  Helt enig. Vi har haft fornøjelsen at leve i dette område i Tyskland gennem en årrække og kender vejrligets skiften samt oversvømmelser. Nu har man af samme grund for tyve pr siden åbnet Auer langs den øvre Rhin for netop at udligne store vandmasser. Dette er vanskeligt at gennemføre langs Ahr og Model med flere bifloder, fordi dalene er smalle og overbebyggede uden hensyn til det, der sker, som vi så i sommer. Om dette vil være muligt langs Elben ved jeg ikke, men der er der bygget byer, der ligger under de udrettede dele med dæmninger! Tåbelige politikere: Hochmut und Überheblichkeit sind die Eltern des Zusammenbruchs!!!

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*