Klimarealisme i medierne, Koraller og Ocean pH

Der er mange koraller

Vi har flere gange her på siden skrevet om, at det nok ikke står så slemt til med korallerne, som man ellers kan forstå på store dele af den klimabekymrede propaganda. Her er så en ny omtale af den artikel, hvor forskerne forsøgte at danne sig et overblik over hvor mange koral-individer, der findes i Stillehavet.

Som tidligere nævnt nåede de frem til et tal på 500 milliarder stk. Det svarer nogenlunde til antallet af fugle i hele verden.

De 8 mest almindelige koral-arter eksisterer i antal, der er større end den samlede befolkning af mennesker i verden, dvs. 7,8 milliarder individer.

Det fremgår af referencen, at The Great Barrier Reef ud for Australiens østkyst rummer ca. 25 milliarder koraller. Selvom dette er verdens største koralrev, rummer det stadigvæk kun nogle få % af den samlede bestand i Stillehavet. Og revet er meget langt fra at være i fare for uddøen.

Koraller dukkede op i havet for 535 millioner år siden og ca. 130 millioner år senere voksede deres udbredelse og antal dramatisk. Det var på tidspunkter, hvor der var meget mere CO2 i atmosfæren og Jorden var betydeligt varmere end nu. Koraller er dyr, der trives bedst i varme, og i takt med den nuværende moderate stigning i havets temperatur er det observeret, at korallerne udbreder sig over områder længere væk fra Ækvator.

Koralblegning er oftest et resultat at menneskeskabt forurening af havet, f.eks. med spildevand inde fra land. Blegning kan også være et resultat af naturkatastrofer, så som tornadoer eller cykloner. Men korallerne dør ikke af blegning. I de fleste tilfælde kommer de tilbage i fuld vigør efter få år.

Koraller er hårdføre og fleksible dyr. Måske er mange ikke klar over, at netop The Great Barrier Reef kun har eksisteret i få tusinde år på det nuværende sted. Det skyldes selvfølgeligt havstigningen efter ophøret af den sidste istid. For 12.000 år siden var havniveauet 130 meter under det nuværende, og dér hvor koralrevet nu ligger, var man langt inde på land.

Korallerne vil overleve alt, hvad klimaet og vi mennesker kan finde på, og længe efter, at menneskene er uddøde, findes der sikkert stadigvæk masser af koraller.

https://climaterealism.com/2021/05/sorry-climate-alarmists-coral-numbers-demonstrate-climate-change-extinction-threat-is-non-existent/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*