Energipolitik, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Indiens energiforsyning

FN’s Generalsekretær har brilleret ved at fortælle inderne, at de skal stoppe med at bruge kul nu og nedsætte deres CO2-udslip med 45 % inden 2030. I en tale i New Delhi opfordrede han inderne til straks at standse alle investeringer i kulindustrien. Det vil være det samme som at afindustrialisere det store fattige udviklingsland.

Det er inderne forståeligt nok blevet noget sure over. De mener selv, at de faktisk ikke har gjort det så dårligt. Trods en kraftig økonomisk udvikling er den årlige CO2-udledning pr. inder ikke højere end 0,5 tons, versus 1,3 tons som verdens gennemsnit og meget højere tal for Europa & USA.

Inderne har ikke megen olie eller gas til rådighed, og vedvarende energi skulle primært være baseret på sol. Men de er godt klar over, at man ikke kan opbygge et stabilt industrisamfund baseret på ustabil solenergi alene, og derfor protesterer de over FN’s noget utidige indblanding. Det kan man dårligt bebrejde dem.

https://www.thehindu.com/opinion/lead/reject-this-inequitable-climate-proposal/article32634171.ece

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Jan Williams

    Der skriver, “at trods en kraftig økonomisk udvikling er den årlige CO2-udledning pr. inder ikke højere end 0,5 tons, versus 1,3 tons som verdens gennemsnit og meget højere tal for Europa & USA.”

    Fint nok, men mens befolkningstilvæksten i eksempelvis Europa har stået i stampe siden 2. Verdenskrig, er den gået fra at være omkring 350 millioner i det oprindelige Indien til i dag at være på omkring 1800 millioner (Indien, Bangladesh og Pakistan)

    Denne befolkningseksplosion er bestemt ikke uvæsentligt, nej den er egentlig selve problemets kerne.

    Og når man udregner at hver inder i dag udleder 0,5 tons CO2, så lyder det jo ikke af meget, men i dag er der altså fem gange så mange indere end før, der gør det, så bliver det set i forhold til Europa, som har holdt befolkningstilvæksten i ave, egentlig tale om at de 0,5 tons er 2,5 tons … god jul og godt nytår.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*