Havstigninger, Klimarealisme i medierne

Havet stiger ikke hurtigere

Amerikanske NOAA: Den Nationale Hav- og Atmosfære-Administration har løbende påstået, at havet stiger hurtigere end før og giver anledning til flere alvorlige oversvømmelser langs kysterne.

Dette stemmer dog ikke overens med de faktiske forhold. Havet er, siden 1850 i hvert fald, steget jævnt med ca. 3 mm pr. år. Siden slutningen af den sidste istid er havet steget mere end 130 meter, men undervejs har der været fald, og hurtigere og langsommere stigninger. Årsagen til denne langvarige stigning er naturligvis afsmeltningerne af iskapperne fra istiden. Alt dette er helt naturligt.

Selv IPCC, FN’s Klimapanel, mener ikke, at der er tale om nogen accelererede havstigninger her i nutiden.

I sidste Mellemistid, for ca. 125.000 år siden, var havniveauet formentligt 4-6 m højere, end det er nu.

NOAA modsiges også direkte af NASA, der har påpeget, at stigningstakten i nutiden er lavere, end den har været tidligere i perioden efter sidste istid.

Lokalt kan man sagtens opleve betydelige havstigninger, men det skyldes enten menneskelig indgriben i havets eller floders strømningsforhold ved anlægsarbejder, eller at landjorden synker som følge af vandudvinding eller byggeri. Naturlige landsænkninger findes også mange steder. I visse lokationer oplever man omvendt fald i havniveauet, det skyldes lokale geologisk betingede landhævninger.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Jens jørgen Nielsen

  Da jeg gik ud af skolen for mange år siden var klimaforskerne delt i to Lejre
  Det en hold mente vi var på vej mod en ny istid pga de store mængder af affald der ville genspejle solens varme tilbage til rummet
  Det andet hold mente at vi pga hullerne i ozonlaget ville overophede jorden
  Vi er åbenbart ikke blevet meget klogere på de 40-50 år
  Klimarealisterne skriver i dag at havene ikke vil stige særlig meget og Videnskab.dk skriver i dag at vandet i havene vil stige helt ekstra ordinært bla. pga af at indlandsisen smelter med rekord fart ……hvad skal man snart tro på
  Mvh JJ

 2. 3 mm stigning/år er satellittdata. De er beheftet med en rekke problemer. Målinger ved faste punkter viser fra 1,0 til 1,5 mm. Det er mer grunn til å stole på disse.

 3. Henrik Rathje

  Kunne være godt med direkte kilde link Til “ NOAA modsiges også direkte af NASA, der har påpeget, at stigningstakten i nutiden er lavere, end den har været tidligere i perioden efter sidste istid.”

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*