Klimarealisme i medierne

Klar besked fra Klimarådet: Stop nye olieeventyr i Nordsøen

  • Diverse svar på Klimarådet’s klimaaktivistiske forslag!
    Sakset fra DR-nyhederne og div. sociale nyheder.
    Bragt af Eyvind Dekaa på tip fra Karl Iver Dahl-Madsen

Klimarådet’s forslag til regeringen, omtalt 4/6 2020 i DR-nyhederne LINK;
fik følgende svar 5/6 2020 fra Jens Olaf Pepke Pedersen, Senior scientist at DTU Space.
LINK

Klimarådet anbefaler, at vi stopper med at hente ny olie og gas op fra Nordsøen, fordi det vil gavne det globale klima.
Konklusionen virker besynderlig i betragtning af, at Danmark ligger i toppen, når det gælder om at producere olie med det laveste energiforbrug. Dansk olie er således renere end olie fra såvel Norge som Saudiarabien, og 16% renere end olie fra Canada.
Klimarådet tror imidlertid ikke, at produktionen flytter til udlandet. I stedet antager de, at hvis Danmark producerer mindre olie, så vil det få verdensmarkedsprisen på olie til at stige så meget, at den samlede efterspørgsel på olie falder. Dermed bliver en mindre dansk produktion ikke fuldt erstattet af øget produktion i udlandet, og ifølge Klimarådet kompenserer det for, at den udenlandske olie produceres med et større CO2-aftryk.
Nu udgør dansk olieproduktion kun en promille af verdensproduktionen, så det er nok mere end tvivlsomt, om vi har den store indflydelse på den globale oliepris. Det koster mindre end 3 dollar at producere en tønde olie i Saudiarabien, men Klimarådet antager åbenbart, at saudierne ikke agter at overtage det marked, vi trækker os ud af.
Selvom Klimarådet skulle have ret i antagelsen om, at den globale efterspørgsel efter olie vil falde, så er et andet spørgsmål, hvordan energiforbruget så vil blive dækket. Klimarådet gætter selv på, at noget erstattes med vedvarende energi og noget med kul, men reelt har man ingen anelse om effekten, så derfor antager man, at den ikke er ret stor.
Derfor er det nok mere end tvivlsomt, om Klimarådet har ret i sin konklusion om, at det ligefrem gavner det globale klima, at Danmark dropper sin produktion af olie og gas.
Det mærkværdige ved Klimarådets argumentation er faktisk, at hvis det er en god ide at begrænse olieproduktion fordi det får prisen til at stige, så må det af helt samme årsag være en dårlig ide at bygge nye vindmøller, fordi det så vil få olieprisen til at falde, og dermed få forbruget til at stige.
Klimarådet kommer frem til, at staten vil miste indtægter på mellem 16 og 35 mia. kr. Hvor meget det koster, at arbejdspladser flytter til udlandet, og at vi skal købe olie og gas fra Rusland eller Saudiarabien i stedet for at producere den selv, har rådet ikke regnet på. Måske er der derfor, at prisen for at droppe fremtidig produktion ifølge Klimarådets formand Peter Møllgaard ”faktisk ikke ser ud til at koste statskassen så meget som man skulle tro”. Nu er selv 16-35 mia. kr vel også en slags penge, der måske kunne bruges til gode formål, men det er jo svært at gætte, hvad Møllgaaard mener, man skulle tro. Jeg vælger nu at tro, at regningen bliver større end Klimarådet tror. Til gengæld er jeg overbevist om, at vi ikke får nogen som helst positive klimaeffekter ud af de mange penge.

Klimarådet og Nordsøolie, Præcisering bragt på Facebook 5/6 2020:
Jeg har fået et par spørgsmål efter mit opslag om Klimarådet, så derfor denne præcisering:
Hele konklusionen fra Klimarådet bygger på to antagelser:
1) At en nedgang i dansk produktion fører til højere priser og dermed et lavere globalt olieforbrug.
2) At kun 20% af det lavere globale olieforbrug (som følge af den danske produktionsnedgang) erstattes af andre energikilder.
Begge antagelser er meget usikre. Rådets antagelse om, at kun 20% af det lavere olieforbrug erstattes af andre energikilder, mens de 80% trylles bort, bygger alene på en enkelt kilde, nemlig en ældre beregning fra Norges statistiske kontor i 2013. Der er ingen detaljer om beregningen, men ud fra handelstal mente de norske statistikere dengang, at når olieforbruget faldt med én enhed, så steg forbruget af kul og gas med hhv. 0,10 og 0,09 enheder (målt i kulstof). Om de to tal skal lægges sammen, og om der er taget hensyn til, at der er forskel på energiindholdet i olie, kul og gas, er uklart, men alligevel bruger Klimarådet tallet på 0,09 enheder i deres beregning.
I et alternativt scenarie kunne man også forestille sig, at verden ikke har tænkt sig at reducere sit energiforbrug med 80%, men kun med 50%. Hvis de så dækker resten med den billigste løsning, nemlig kul (måske i Kina eller Indien), ja så betyder det højere CO2-udslip fra kul, at klimagevinsten ved at stoppe for dansk olieproduktion går i minus.

Dette fører til følgende indspark fra Karl Iver Dahl-Madsen på hans FB-side:
Lad os få et nyt “klimaråd” bestående af sagkyndige og ikke af politiske aktivister. Så længe den lagrede solenergi er billigere (inklusive eksternaliteter) end andre seriøse alternativer som atomkraft, skal vi bruge alt det vi kan, så hurtigt vi behøver det, til stor gavn for den globale økonomi og dermed jordens fattigste mennesker.

Hvilket får Hans G. Petersen til at kommentere i samme tråd.
De er alle akademikere/off ansatte i Klimarådet og har altid været det. Dvs beskyttede miljøer, med adgang og pligt til nørderi. De fleste har tidl. ‘siddet’ i Energikommissionen.
Hvad gør dem til eksperter mht råd om ‘omstilling’ i mega skala af et lands måde at skaffe sig og bruge energi på? På en ‘omkostningseffektiv’ måde? Dvs uden firma-lukninger og udflytnibger i stor stil? Med tilhørende masse arbejdsløshed.
I 1973 var det arabernes afpresning af Vestenmed oljeprisernes 3-dobling, der satte gang i olieefterforskning i bl a Nordsøen. Hvorefter bl a Danmark fra at inportere olie blev selvfirsynende dermed i små 45 år.
Den olie har været en vigtig indtægtskilde fir staten (vha skat/afgift) og motor for dansk industri mv.
Og alt det vilman kaste overbord pga CO2 – uden at vi ved hvad der skal træde i stedet. Hverken i Danmark eller verden iøvrigt. Fordi ppm mht CO2 stiger langsomt, målt på en ø i Hawaii og der dermed er frygt for – men ej bevist – uafvendelig global opvarmning og isafsmeltning og dermed oversvømmelser kloden over af katastrofal og irreversibel størrelse.
Husk på, at ca 80% af verdens energi kommer fra fossilt brændsel: olie, gas, kul.
Atomenergi udgør pt ca 10% og vind og sol ca 5% tilsammen.
Og alt det vil man ændre radikalt på 10 år (m 70%) og på 40 år (m ca 90%).
Det holder jo ikke en meter.
Med mindre man aflyser en god del af den produktion, der brødføder og opretholder livet for det meste af jordens befolkning.
Hvor er realismen i disse ‘scenarier’?
Hvor er de seriøse beregninger af omkostninger ved en ‘omstilling’?
Hvor er hensyntagen til ‘markedet’? (Udbud/efterspørgsel)
Hvor er hensyntagen til de svageste lande, især i Afrika, der har brug for meget, stabil og stigende energi for at komme op over et leveniveau på 1-2 USD om dagen/menneske?
Forestiller man sig virkelig, at skrivebordsomstillinger vha energiafgifter vil få industrier og brancher til at producere bedre og billigere end før, til gavn for kunderne?
Hvor er atomkraftens (Thorium?) rolle i alt dette? A kraft er formentlig eneste energikilde, der har en chance for at erstatte de enorme energimængder, en reduceret brug af fossilt brændsel vil kræve – hvis ikke al produktion skal gå i stå og verden falde fra hinanden, med eller uden en 3. verdenskrig?
At Danmark så udgør under 1 % af verdens samlede energiforbrug hører med. Hvad vi gør i lille DK er mao uden betydning, set fra Washington, Beijing, Delhi, Moskva mv.
Vi kan være pilot til visse eksperimenter, vi er det for såvidt i dag. Respekt for det. Men vi hsr stort set ingen tung industri og derfor er der rekativt lidt at ‘omstille’ i Danmark, uanset hvad og hvordan vi gør det.
I 1970’erne gik Danmark fra at være helt afhængig af olieimport til at være energiselvforsynende med olie og gas. Den selvforsynende situation er man nu ved at ville kaste overbord uden at vide, hvad der træder i stedet.
Er det forsvarligt?
Er det klogt?
Er det forhastet?
Der er alt for mange ubekendte i den klimadebat. Og for få fakta. For lidt evidens. En del forskere siger, menneskeskabt CO2 har ingen eller meget ringe indflydelse på temperaturudviklingen. Hvis det stemmet er hele debatten jo forkert og misforstået. Velment sikkert, men misforstået.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Peder Kruse

    Somebody wants us to panic
    c”,)

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*