Ledere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 • STED: CEPOS, Landgreven 3, 3.sal, Kbh.K
 • TID: 14. marts 2020,  kl. 12:00

Noget får folk til at samles omkring den klimarealistiske sag. Men hvorfor?

Ingen kan da være tilfredse med, at vores børn gøres utrygge i vores skolers klimaundervisning?
Og da slet ikke med regeringens målsætninger for klima?

Så, hvordan går det med “Klimarealisme” ?
På et års tid er vi vokset fra næsten ingenting til at omfatte et velbesøgt website, over 130 betalende medlemmer, mere end 3500 medlemmer af FB gruppe?

Hvordan er det gået til at klimarealisme pludseligt besøges af journalister, politikere, videnskabsfolk og nu er blevet et omdrejningscenter kendt vidt og bredt i hele landet?
Måske det er fordi, vi har en vigtig god sag, der berører mange?

Kom og vær med til at fejre, forme klimarealisme og gøre vores første generalforsamling til en FEST og en begivenhed, der skyder foreningen endnu stærkere frem i året der kommer.

P.b.v.
Frank Lansner

Herunder: Dagsordenen!

Ordinær generalforsamling i foreningen “Klimarealisme”

 CEPOS, Landgreven 3, 3.sal, Kbh.K
 14. marts kl. 12:00

 1. Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
   (Vi foreslår uændret kontingent.)
  6. Valg af bestyrelse ifølge foreningens vedtægter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.


            Pause (ca. ½ time) med kaffe og snack

Minikonference (indlæg af 5-10min. varighed)

 1. Hvad fortæller de globale temperaturer?;  Frank E. Lansner
 2. Vandstanden i DK gennem 1.000 år;  Jens Morten Hansen
 3. De sidste 10.000 års danske klimahistorie;  Niels Schrøder
 4. Atmosfærisk CO2 før Mauna Loa-målingerne;  Johannes Krüger
 5. Kulstofkredsløb & klimafølsomhed;  Jens Olaf Pepke Pedersen
 6. Solens rolle;  Henrik Svensmark
 7. Klimaøkonomi & kulstofskat; Otto Brøns-Petersen

Del på de sociale medier

12 Comments

 1. Mikkel Kaastrup

  Jeg skal venligst opfordre til, at det bliver offentliggjort, hvilke forslag, der allerede er indkommet, jf. dagsordenens pkt. 4. Henset til at foreningens formand er fratrådt, skal jeg også opfordre til, at der opstilles og vælges en ny formand til foreningen på generalforsamlingen; jeg foreslår således formelt, at der på dagsordenen optages et punkt om valg af formand.

 2. Eyvind DeKaa

  Indkomne forslag, budget og regnskab udsendes umiddelbart før gf!

 3. Mikkel Kaastrup

  Undskyld, jeg overså punktet med valg af bestyrelse – som jeg husker det, vælger bestyrelsen formanden iflg. vedtægterne, så jeg trækker naturligvis forslaget om valg af formand tilbage.

 4. Peter Rasmussen

  Hvordan melder man sig til generalforsamlingen

  • Frank Ewald Lansner

   Hej Peter, hvis man er medlem tropper man bare op, så må vi se hvor mange der kommer 🙂

 5. Eyvind DeKaa

  Bestyrelsen konstituerer sig selv!

 6. Boye Henning Lauritzen

  Jeg foreslår, at ordinær generalforsamling i “Klimarealisme” bruger Landsråd for “Konservative Folkepartis”, som inspiration for praktiske afholdelse d.14. marts 2020.

 7. Mikkel Kaastrup

  FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGENS PUNKT 4

  Det fremgår af foreningens vedtægter, pkt. 4:
  Stk.4. Forslag til behandling under dagsordens pkt. 4 skal ved navns underskrift være kommet frem til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Det må derfor være muligt at udsende en oversigt over de indkomne forslag i starten af marts måned 2020.
  Henset til, at bestyrelsen ikke har villet bekræfte modtagelsen af mine forslag under pkt. 4, stiller jeg følgende forslag til behandling under generalforsamlingens pkt. 4:

  Censur på foreningens Facebook-side
  Det foreslås, at generalforsamlingen udtaler sig mod, at administratorerne foretager censur af debatdeltagernes indlæg på foreningens Facebook-side, således at kun indlæg, som strider imod den “policy”, som er beskrevet på Facebook-siden, fjernes. “Policy” lyder således:
  “Denne gruppe er Facebook armen af foreningen Klimarealisme se https://klimarealisme.dk/ som er en forening uden partipolitisk tilknytning som arbejder på at udbrede kendskabet til virkelighedens klima.
  Vi debatterer klimaet udfra viden, fakta og med respekt for den videnskabelige metode.
  Hysteriske dommedagsprofetier er ikke velkomne, og nedladende personangreb bliver håndfast afvist.
  Venligst gennemarbejd, begrund og vurder vigtigheden af det i slår op.
  Vi forventer en ordentlig varedeklaration.
  Alle indlæg skal begrundes med mere end én linje!
  Delinger uden videre refleksioner slettes asap!”

  Generalforsamlingen gør samtidig opmærksom på, at foreningens formål ifølge vedtægterne er:
  “Stk.3.Foreningens formål er at arbejde for en åben faktabaseret debat om klimaforhold og om de socioøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske beslutninger.

  Stk.4. Foreningens idegrundlag er at udbrede viden om klima og klimapolitik med det udgangspunkt, at de klimaændringer, der sker, er såvel naturlige som menneskeskabte. Klimarealisme er partipolitisk uafhængig.”

  Da foreningens formål er at arbejde for en ÅBEN FAKTABASERET debat om klimaforhold, er censur udover hvad der kræves for at håndhæve Facebook-gruppens policy uforenelig med foreningens formål.

  Jeg beder – igen – om bestyrelsens bekræftelse på, at mit forslag vil blive behandlet under pkt. 4 på generalforsamlingen.

 8. Karin Egede

  Er det kun de 130 betalende medlemmer, der kan være med ved Generalforsamlingen, eller er der åbent for alle interesserede?

  • Frank Ewald Lansner

   Hej Karin, jeg mener kun at det er for medlemmer af foreningen idet er skal stemmes om forskellige ting, beklager.

   • Karin Egede

    Hej Frank,
    Jeg har forsøgt 3 gange at betale for medlemskab, men efter at have trykket på beløb og kurv, får jeg at vide, jeg skal klikke et sted….?, som ikke findes, eller måske jeg blot er for dum, så nu giver jeg op. Længe leve GeoSciArt og god Naturtro KlimaEvolutions møde, uden alt for megen COVID-19, som dog har fået Videnskaben til på ny at bruge alle sanser!

Skriv et svar til Frank Ewald Lansner Cancel

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*