Klimarealisme i medierne

B.T. mener: Falske skræmmebilleder gavner ingen – heller ikke klimaet

 • JONAS KULD RATHJE i B.T. mener
  LINK:

Alvorlige brande har i den seneste tid hærget det australske kontinent.
Situationen er yderst alvorlig og har naturligt nok også påkaldt sig international opmærksomhed på grund af de omfattende ødelæggelser, der påvirker og skader både mennesker og dyreliv.

Klimaforandringer har været nævnt som en forstærkende faktor på ulykkerne på grund af tørke og meget høje temperaturer.

Som en virtuel steppebrand er nu også et særligt billede, der knytter sig til brandene, blevet spredt på sociale medier.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Marianne Munck

  Kan den primære årsag til klimaændringer og konsekvenserne deraf, og især det ændrede nedbørsmønster, være menneskers meget kraftige ændring af landskabet og påvirkninger af vandmiljøet og vandkredsløbet?
  Halvdelen af Jordens skovareal er forsvundet i løbet af de sidste 8000 år.
  Endnu større moseområder er forsvundet.
  Vandstanden i jorden er sænket, så jorden er mere tør.
  Mangel på vegetation og især store træer har betydet mindre skydannelse og mindre nedbør.
  Naturbrande går mere i dybden i den tørre jord, og temperaturerne i områderne bliver højere, og det varer længere tid før vegetationen kan komme igen.
  I de seneste århundreder er det gået stærkere med opdyrkning og anlæggelser af storbyer.
  Indenfor de sidste 100 år er industrier og råstofudvinding steget kraftigt, og dermed er der sket meget voldsomme ændringer i landskabet.
  I søer, åer, floder, kystnære havområder har død havbund, dækket af råddent slam, bredt sig.
  Dæmninger skaber stillestående vand og slamlag, og bidrager med iltfattigt vand til søer, åer, floder, kystnære havområder.
  Regnvand ender hurtigere som forurenet vand i søer, åer, floder, kystnære havområder pga. at mennesker har fjernet så meget vegetation og tørvejord, og store arealer er dækket af asfalt, tage og beton.
  Særligt voldsomme naturbrande, jordskred, tørke, oversvømmelser, bundvendinger og døde fisk, kan ikke bare forklares med global opvarmning.
  Bør der ikke komme langt mere fokus på tab af vegetationsdækkede områder, f.eks. naturområder som skove og moser, og ændringer af vandkredsløbet forårsaget af mennesker?

 2. SØREN KJÆRSGÅRD

  1918 var et meget tørt år. Det må være drivhusgassernes skyld.
  1919 var et meget regnfuldt år. Det må være drivhusgassernes skyld.

 3. Carl Åge Pedersen

  Helt enig. Utroligt, at verdenssamfundet agerer på et så udokumenteret grundlag, som tilfældet er.

 4. Finn Jensen

  Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det påhviler os alle, der deltager i klimadebatten at fremføre sandfærdige argumenter. Jeg vil også gå lidt videre og sige, at dette i særlig grad gælder dem, der fremfører teorien om, at det er menneskets udledning af CO2, der er den primære årsag til global opvarmning.

  Denne teori må de nødvendigvis kunne bevise med empiriske data, og dette indbefatter, at de – også med empiriske data – kan bevise, at det ikke kan være nogen af alle de andre faktorer, der påvirker klimaet, der kan være årsagen.

  Det vil sige, at FNs Klimapanel, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, de forskellige partiers klimaordførere må og bør helt klart – efter min mening – kunne fremføre – eller i det mindste kunne give en helt præcis henvisning til -, hvor man kan finde beviset.

  Siden klimamødet i Madrid i 1995, har FNs Klimapanel sagt, at det kunne spores, at vi mennesker påvirkede klimaet, underforstået via udledning af CO2, og siden da har et flertal af regeringer verden over handlet efter, at CO2 var den primære årsag til global opvarmning.

  Der er imidlertid mange forskere uden for FNs Klimapanel, og forskere, der har forladt Panelet, der siger, at Klimapanelet aldrig er kommet med et videnskabeligt bevis på teorien.
  Hvis der ikke er et videnskabeligt bevis, bør vi skrotte hele debatten om menneskers udledning af CO2.

  Jeg skal derfor kraftigt opfordre BT til – som den første avis herhjemme – at bede politikerne og FNs Klimapanel om at fremføre et sådant videnskabeligt bevis, så vi ved, om det er sandt eller ej, før vi kaster os ud i en stor omlægning af vores samfund.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*