Klimarealisme i medierne

Klima. Det hele er solens skyld

 • Læserbrev af Jens Toft, civilingeniør FYNS
  LINK:

Kommentar:
Det påstås, at den globale temperatur stiger med forøget CO2 i atmosfæren. FN’s klimapanel, IPCC, har igen været på banen med dystre forudsigelser om stigende vandstand, is der smelter, gletsjere der forsvinder og ekstreme vejrforhold. Klimaalarmister taler endda om, at vi er ved at nå et “tipping point”, et ”point of no return”. Og det er vores egen skyld, fordi vi udleder alt for meget CO2, primært ved afbrænding af de fossile brændstoffer kul og olie.

Men hvad nu, hvis teorien om CO2 er forkert (for det er en teori, som ikke er bevist), og det er omvendt? At det er temperaturen, der styrer CO2-indholdet i atmosfæren?

Faktisk viser data fra iskerne- og havbundsboringer, at CO2 halter bagefter temperaturen. En varmere atmosfære kan indeholde mere CO2, som blandt andet trækkes ud fra havet. Desuden er det sådan, at et øget indhold af drivhusgassen CO2 i atmosfæren fra nuværende niveau kun vil have en marginal effekt på klimaet, idet effekten er størst ved meget lave koncentrationer af CO2.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at der de sidste 600 millioner år kun én gang (for ca. 300 millioner år siden) har været samme koncentration af CO2 i atmosfæren og samme globale temperatur, som det er tilfældet nu. På intet tidspunkt i perioden har der været en klar relation mellem temperatur og CO2-niveau, og CO2-niveauet har været 10-15 gange højere end nu, uden at temperaturen er fulgt tilsvarende med.

Så glem al det hysteri om CO2. Nyd varmen og vær glad for, at mere CO2 giver liv til planterne og en grønnere klode. Der er en stigende befolkning, som skal brødfødes.

Hvad kan da skyldes den stigende temperatur, vi har haft i 1900-tallet? Svaret er enkelt og er lige udenfor døren: Sæt dig i solen på den første forårsdag og nyd varmen – lige indtil der går en sky for solen, og det bliver køligt.

Kort sagt: Skyer er svaret.

I slutningen af 1900-tallet faldt skydækket på kloden fra ca. 68 procent til ca. 65 procent. Det lyder ikke af meget med tre procent, men det forklarer fuldt ud den globale temperaturstigning, som vi har haft i den periode. Det er altså ikke os mennesker, der er synderen ved udledning af CO2.

Men hvad er årsagen til det ændrede skydække? Svaret skal findes i solen, hvis magnetfelt begrænser antallet af kosmiske stråler, som når til os. Kosmiske stråler er med til at danne skykim, som vanddamp kan sætte sig på og blive til skyer. Flere kosmiske stråler giver flere skyer og dermed lavere temperatur – og omvendt.

Solens magnetfelt er imidlertid ikke konstant, men varierer alt efter antallet af solpletter. For eksempel var der stort set ingen solpletter i perioden 1645 til 1715, hvor solen var inde i en meget sløv periode, så de kosmiske stråler havde frit spil, og det var bidende koldt. I de seneste snes år har antallet af solpletter været faldende, og den globale temperatur er de seneste snes år stagnerende, bortset fra en midlertidig stigning i 2015-2016 forårsaget af en meget ekstrem el niño. Flere ting kan tyde på, at solen igen er på vej ind i en sløv periode. Vi kan håbe på, at det ikke går som i 1600-tallet.

Der bliver brugt milliarder og atter milliarder af kroner i et håbløst forsøg på at regulere temperaturen på Moder Jord. Penge, som i stedet kunne gå til øget velfærd for hele klodens befolkning.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

6 Comments

 1. rasmus jensen

  CO2’s drivhuseffekt FALDER med stigende indhold, det et en logaritmisk størrelse, og der er talløse eksperimenter, der viser dette.
  Svensmark har vist, at IPCC, F.N.’s klimapanel, overvurderer CO2 effekten med op til seks gange og solens indvirkning undervurderes tilsvarende. IPCC driver politisk propaganda hvor de burde drive god videnskab, men det er der jo ingen penge i – sagen i en nøddeskal –

 2. At CO2 og andre klimagasser har en effekt på klodens temperatur er uden fro enhver diskussion, spørgsmålet er alene, hvor stor bidraget er i forhold til andre klimafaktorer.
  Af klimagasserne er det især vanddamp, der har den største effekt.
  Da jeg i sin tid havde bifaget meteorologi, omtalte man dengang “overmættet” vanddamp som en stor faktor, det drejede sig om ca. 10% af al vanddamp, der fandtes i de enorme områder med overmætning!
  Jeg hører intet om denne enorme mængde klimagas, har man glemt den eller ser man kun på en enkelt faktor?
  Noget tyder på det.
  Overmætning skyldes manglen på podekerner for at vanddampen kan fortættes til aerosoler.
  Det kan være ioner fra bombardementet fra den kosmiske stråling, det kan være støv fra forurening, fra bestemte stoffer udsendt fra visse alger, som Lovelock mener er klodens termostat. Mere varme, flere alger og dermed flere podekerner og dermed større skydannelse. (Gaiateorien).
  CO2 er ikke den stor fare, dens klimaeffekt er så stærkt nedadgående, at de næste 400 ppm har en mindre effekt end de første 20 ppm CO2.
  “Salters” skibe bygger på dette princip, de sender under deres sejlads slatvand op i luften, saltpartiklerne herfra virker som podekerner for aerosolerne der medfører større skydannelse og dermed lavere temperaturer.
  Men hvorfor har man så travlt med at “redde” klimaet, jeg ser gerne vi får det som man har det i Sydfrankrig. men vi kan da bare undersøge, hvordan vore forfædre i Vikinge- og Romertiden klarede sig. Der var den globale temperatur højere end i dag.

 3. Jane Bartholdy

  Tak
  Hvornår mon pressen opdager at der er fejl i deres skræmme kampagne

 4. Ole Gorm Norden Andersen

  Ja, godt fortalt Jens Toft, selvom det er gammelkendt viden, som politikerne ikke lytter til. Hvorfor mon ikke?

 5. Karin Egede

  Super godt fortalt, Jens Toft.
  Ja, lad os håbe Menneskeheden ikke går helt fra forstanden, i en selvdestruktiv rus og stræben efter Overmagt og Kontrol, fordi alt er en Sammenhængende Evolution og Naturen lader sig ikke tæmme!
  KEgede, GeoSciArt – KlimaSolur

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*