Debatindlæg

Åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen

 • Bragt af Karl Iver Dahl-Madsen
  Ole Friis arrangerede et godt klimarealistmøde i Ålborg, hvor det blev
  besluttet at sende et åbent brev til Dan Jørgensen.
  Bringes i sin helhed her.

  Ole Friis modtog et “ikke-svar” – gengivet forneden – som vi har aftalt
  at følge op på fra foreningen Klimarealisme.
  Gode ideer til indhold og form af opfølgning er meget velkomne.

Åbent brev til Dan Jørgensen

Kære Dan Jørgensen,

Vi, som i dag holder møde i Ålborg om klimasituationen og debatterne omkring denne, politikker og indsatsmuligheder i den forbindelse, retter herved henvendelse til Danmarks klimaminister med det ønske, at bede klimaministeren seriøst og grundigt at studere og inddrage den offentlige udtalelse fra ’de 500’ til FN (IPCC) vedr. klimasituationen globalt set og politikker og indsatsmuligheder i den forbindelse, globalt og i Danmark. (De 500 er videnskabsfolk og professionelle fra 22 lande), og der blev udsendt en erklæring den 26. september i år.

Link til den fulde tekst: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf

Der er ingen akut global klimakrise.

De 500 plæderer for, at klimavidenskaben bliver mindre politisk, og at klimapolitikken bliver mere videnskabelig

Iflg. de 500 viser geologiske data, at klimaet har ændret sig altid. Den seneste lille istid sluttede først i 1850. At vi derefter er i en opvarmende periode er kun naturligt. Cyklerne i den sammenhæng er ganske langtrukne. 

De 500 peger på, at kun meget få vurderede og understøttede artikler går så langt som at sige, at den nylige opvarmning hovedsagelig er menneskeskabt.

Opvarmningen er desuden langsommere end forudset, iflg. de 500.

Klimamodeller har mange mangler og er ikke troværdige som politisk værktøj. Desuden overdriver de med al sandsynlighed effekten af drivhusgasser såsom CO2. Yderligere overser de, at berigelse af atmosfæren med CO2 er godt for planeten.

CO2 er planteføde og således grundlaget for alt liv på jorden. CO2 er godt for naturen, giver en grønnere jord, global biomasse og giver bedre høst i mange (alle) lande.

Global opvarmning har ikke øget naturkatastrofer. Men CO2 begrænsende/reducerende foranstaltninger er lige så ødelæggende som de er kostbare, mener de 500. Og vi med dem.

Klimapolitik skal/bør respektere videnskabelige og økonomiske realiteter.

Der er derfor ingen grund til panik og skabe uro og alarm.

De 500 – og vi – er stærke modstandere af den skadelige og urealistiske netto/nul CO2 emissions politik foreslået for 2050 (af IPCC/Paris aftalen).

Målet med international politik ang. klima og miljø burde være at skaffe pålidelig og økonomisk energi til enhver tid, overalt i verden.

De 500’s råd til politiske ledere er derfor:

At videnskaben stræber efter en betydelig bedre forståelse af klima systemet, herunder en tydelig sondring mellem bevisligt menneskeskabte og andre årsager, mens politikken/politikerne burde fokusere på at minimere den potentielle skade på klimaet ved at prioritere tilpasningsstrategier, baseret på beviste og økonomiske teknologier.

Vi håber, ministeren vil inddrage os i de 500’s forslag, så klimadebatten nuanceres.  Og vi håber, ministeren og regeringen vil tilpasse valget af strategier/politikker i Danmark vedr. klimaet, så de valgte indsatser harmonerer med og bygger på reduktion af de skadelige virkninger, som beviste klimasammenhænge (årsager og virkninger) udviser.

Når IPPC’s anbefalinger er så økonomisk vidtgående, er det påkrævet, at der indføres naturvidenskabelig, tekniske, økonomiske og sociale høringer. Disse indsigelser skal høres og offentliggøres.

Med klimaindustriens nuværende omfang og eksponentielle vækst er det uforståeligt, at statslederne og politkerne ikke forlanger kontrol med IPPC’s valg og fravalg af data.

Mvh

Deltagere i klimakonference i Aalborg den 28. oktober 2019 ved/

Ole Friis

Og her er svaret:

Kære Ole Friis

Tak for din henvendelse af 31. oktober 2019 med indspark og idékatalog til den grønne dagsorden, som jeg besvarer på vegne af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

For at nå regeringens ambitiøse målsætning skal der hele tiden tænkes i nye baner og tages endnu ukendte virkemidler i brug. Derfor er det meget værdsat med de forslag, du kommer med.

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vi altid glade for gode ideer fra danskerne, som vi kan tage med os videre i arbejdet for klimaet. Jeg vil således gerne takke dig endnu en gang for dit engagement og dit bidrag til den grønne omstilling.

Med venlig hilsen

Anne Louise Kristiansen

Specialkonsulent

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Mikkel Kaastrup

  Jeg mener det er helt forfejlet af henvende sig til de socialdemokratiske politikere, da de enten er “klimatroende” eller af hensyn til støttepartierne føler sig tvunget til at lade som om. Klimarealisme har p.t. ikke en chance til venstre for partiet af samme navn, og den bedste møde at arbejde for klimarealisme på er p.t. ved at skrive avisartikler eller arrangere foredrag med klimarealister. Johannes Krüger fortalte mig, at han altid bliver vel modtaget, når han holder foredrag, og jeg kan forestille mig, at mange mennesker – medmindre de er fanatiske klimatroende, hvilket dog er et mindretal – er interesseret i et kompetent og objektivt videnskabeligt perspektiv.

 2. Mikkel Kaastrup

  Argumenter er kun til nytte, hvis modtageren er interesseret i at lytte til dem, hvilket D. J. næppe er. En ændring af den planlagte klimapolitik vil forhåbentling komme, når de økonomiske omkostninger går op for befolkningen, men det kan tage tid. Tyskerne og englænderne og australierne har nu i en årrække lidt under den politik, som den nye regering vil indføre.

 3. Erling Petersen

  Det var et smukt forsøg fra Ole Friis & Co. Og selvfølgelig burde det da prøves. Men ingen bør være overrasket over det svar vi fik. Vi befinder os på 2 forskellige planer, og har derfor mere end svært ved at kommunikere. Dan Jørgensen og hans disciple, som tilbeder den perfekte og uforanderlige jord, som helst ikke må påvirkes af, at der er mennesker på den. Og så os, der slider for at få den teknisk – økonomiske verden til at hænge sammen. Og helst så hele jordens befolkning kan leve en rimelig sikker og behagelig tilværelse. Vi må bare håbe, at drømmerne ikke gør det for svært for os andre.

 4. Karin Egede

  SOLEN er og har altid været Vor Jordklodes KlimaTidsMaskine, afbrudt af Mørke efter Meteornedslag og Vulkanudbrud på Land og i Havet…….
  Det er jo logik, selv for Burhøns, der på kunstnerisk måde manifesterer sig med Klimarelateret GeoSciArt installationer i det offentlige rum, jfr. “Klimavartegn” COP15, 2009 og “Isbræ-symbol på Danmarks tilblivelse” ved ESOF2014-Science in the City i København.
  Hvad vandstand og naturlig erosion angår, så husk lige Skarreklit ved Bulbjerg, som er/var et konkret eksempel på dramatisk kysterosion, (klimaforandring, som i min autodidakte optik, er en naturlig afslutning på afsmeltning af sidste Istid……) længe før visse dele af Videnskaben begyndte at beskylde mennesket for, med vor Uønskede Vand- og Luftforurening, der rigtig nok er yderst skadelig for vort helbred og naturen, også skulle være den direkte årsag til Klimaforandringer……men NEJ, fordi:
  SOLEN er og har altid været Vor Jordklodes KlimaTidsMaskine, afbrudt af Mørke efter Meteornedslag og Vulkanudbrud på Land og i Havet……

 5. Flemming Ulbjerg

  Et svar som fint flugter med brevets indhold.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*