Debatindlæg

Husk sagligheden i klimadebatten

 • Af Svend Heiselberg & Ole Friis i Nordjyske.
  Artiklen afspejler skribenternes holdning

I forbindelse med klimatopmødet i Madrid så er der gang i klimaaktivismen igen. Gryden skal holdes i kog.

Som sædvanlig fremfører medierne en ensidig vinkel på klimaet. I enkelte tilfælde lykkes det dog for klimarealister at trænge igennem den totalt ubalancerede journalistik, men i langt de fleste tilfælde ignoreres henvendelser til aviser med fremføring af synspunkter fra de mange eksperter og forskere, der ikke ser nogen grund til dommedagsprofetierne og den alarmistiske tilgang. Selv klimaministeren har ignoreret en henvendelse om nuance i debatten fra et klimamøde i Aalborg for nylig.

Det er tydeligt, at der blandt en stor del af befolkningen ikke er opbakning til alarmismen Vi har skrevet og udtalt os om problemet ved flere lejligheder, og der har været stor opbakning til det synspunkt, at der ikke er nogen grund til at gå i panik. Mange giver udtryk for, at vi siger og skriver det, som de i virkeligheden mener – og det er ikke kun ”sure gamle mænd”. Det er aldersmæssigt et bredt udvalg af befolkningen.

Som politikere, der skal tage beslutning om udgifter for milliarder af kroner til CO2 reducerende forslag, er det farligt at ignorere, hvad en stor del af befolkningen mener. Det er ikke en demokratisk holdning at ”vende det døve øre” til, ikke at deltage i en grundig debat med inddragelse af alle synspunkter.

FN’s klimapanel fører an i alarmismen. Deres forudsigelser om klimaet bygger på klimamodeller, hvor man fodrer en computer med en hel masse tal, og så ”forudsiger” den fremtidens klima. Indtil nu har der ikke været ret meget hold i disse teoretiske forudsigelser, så det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan stole på klimamodellernes scenarier. Det store problem er, at klimapanelets forudsigelser af fremtidens klima af mange opfattes som en given sandhed og danner grundlag for vidtrækkende politiske beslutninger. Et eksempel på misinformation og alarmisme fik vi i 2009, hvor et af klimatopmødets scenarier var, at Maldiverne ville være væk og forsvinde i havet om 7 år. I dag viser målinger, at havniveauet ikke er steget, men faldet en smule. Maldiverne eksisterer i bedste velgående.

Er FN’s udmeldinger seriøse, eller er det bare mere uimodsagt Greta T. propaganda.

Vi er ikke videnskabsmænd, men vi mener, at det dog må være betydeligt mere relevant at kigge på, hvad klimahistorien viser. Her er der ingen tydelig signifikans af sammenhængen mellem temperaturer og CO2 udledning.

I det hele taget oplever vi, at klima og vejr opfører sig kaotisk. Tit oplever vi, at selv forudsigelser om vejret nogle dage frem fra DMI viser sig at være forkerte. Johannes Krüger skriver i bogen Klimamyten: ”Selv om klimamodellerne bliver mere og mere sofistikerede, må man ikke glemme, at så længe forskerne ikke har styr på klimasystemets mange processer, er det stadig kun modeller med mange begrænsninger, og det gør det bestemt ikke lettere at simulere fremtidens klima”.

Det kunne være interessant at spørge, foruden Johannes Krüger, også Ole Humlum, Jens Morten Hansen, Bjørn Lomborg fra vores eget land samt mange hundrede, andre forskere i verden, der har en anden mening en FN’s klimafolk.

Sidste uge blev Eu Parlamentet gjort bekendt med en klimadeklaration underskrevet af flere end 700 videnskabsfolk og eksperter, der klargjorde, at selv om der sker en global opvarmning, er den langt mindre skadevoldende for befolkning og samfund end påstået af klimaalarmisterne.

En afstemning i EU Parlamentet sidste torsdag om ”Nødsituation for klimaet” blev vedtaget med 429 for og 225 imod. Det positive er, at så mange stemte imod. Hvad definitionen af en nødsituation er vides ikke, men ifølge The European Climate Realist Network har den intet med virkeligheden at gøre, men alligevel er der ingen tvivl om, at selve ordet er farligt, da det kan få politikerne til at smide alt, hvad de har i hænderne og med det samme gøre en hel masse uanset, hvad det koster og med tilsidesættelse af demokratiske spilleregler.

Det er klart, at hvis vandstanden stiger er vi nød til at bygge diger med relativt små omkostninger. Det vil være fuldstændig utopisk at kommandere udfasning af de fossile brændstoffer, der har gjort verdens lande enestående rige.

Fakta er, at de sidste 30 år er den globale temperatur steget langt mindre end FN’s klimapanel IPPC har spået. I samme periode er velstand og velfærd for verdens mennesker fordoblet.

Selv om det til tider synes håbløst at have en anden mening om klimaet end mediernes alarmistiske tilgang til emnet, vil vi opfordre politikerne til at spørge og lytte til de mange forskere og eksperter, der har en anden opfattelse af menneskets indflydelse på klimaet.

Det er ikke helt ufarligt og ikke i overensstemmelse med god, demokratisk skik at sætte sagligheden over styr. Der er altså en stor del af befolkningen, der har en realistisk tilgang til klimadebatten.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. H. C. Hansen

  Jamen, der skal jo smelte is i Grønland. (Jeg har boet deroppe i 2 år.)
  Der falder årligt megen sne på den store ø, der, placeret over Europa, når fra Nordkapp og helt ned i Italien.
  Så ingen panik. I øvrigt ser jeg på DMI hjemmesiden at Svalbard nu er helt omkranset af havis. Det har jeg ikke set i de sidste 20 år.

 2. Karin Egede

  Sjovt tankevækkende at vi, som Danskere i år 2020, ikke Forstår eller bliver mere Oplyste om Naturlige Klimaforandringer, eller vort lille Morænelands tilblivelse for blot ca. 16.750 år siden, hvilket kan bekræftes af Geologer med viden om Danmarks undergrund, eksempelvis Faxe Kalkbrud og Stevns Klint, som kan læses som et ca. 65 mio år gammelt KlimaKartotek!
  Danmark blev skabt på havets bund, ganske som nye morænebakker skabes af smeltevandsaflejringer ved Kangarlussuaq i Grønland, som jeg ved selvsyn så det ske i Juli 2012…… Se, Lyt og tag ved Lære af Naturen, fordi den kan IKKE Tæmmes!!!

 3. Frithjof Danielsen

  Når sagligheden skal fremmes, så er det påfaldende, at igen og igen fremkommer IPCC og konsorter, heriblandt Mernild fra Bergens Universitet, med overdrivelser. Nu blev det sagt, at det er slemt, at Grønlands is er afsmeltet med 4.283 kubikkilometer på 20 år, lig med 214 km3/år. Vi kan så læse, at der er 2.800.000 km3 is på Grønland, og at det derfor vil tage 13.000 år at smelte isen. Hvis al isen smelter, vil det medføre en vandstand, som er 7,2 meter højere end i dag. Det er altså kun 5 centimeter på 100 år.
  ____
  “…Der er ikke længere nogen tvivl om, at isen i Grønland smelter, og at det går stærkt. Helt præcis smelter isen nu syv gange så hurtigt, som det var tilfældet i 1990’erne, viser det hidtil mest omfattende studie, som netop er blevet offentliggjort i det ansete tidsskrift Nature.
  89 forskere fra 50 institutter i 13 lande står bag studiet – heraf flere danske forskere…..”
  ____
  https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11813346/indlandsisen-i-groenland-mister-254000000000000-liter-vand-aarligt/
  ____

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*