Debatindlæg

Skabelon til klimaindlæg

 • Af Torsten Koster

Vedr. den forestående klimakatastrofe.

Min henvendelse sker med et håb om at I vil reflektere over hvilke budskaber i formidler vedr.  den nært forstående klimakatastrofe. Desuden som en hjælp og inspiration til jer om at se bag ordene i div. klimarapporter og forholde jer aktivt til de bagvedliggende data og erkende, at der er et endog meget meget stort antal forskere, der ikke er enige med FN og IPCC i deres fremtidsforudsigelser og spådomme om den fremtidige klimaudvikling.  Jeg har derfor, som inspiration til jer, angivet nogle få emner I kunne bruge bare lidt tid til at kigge på, med tilhørende link eller referencer.  

Jeg opfordrer jer til at stoppe op kigge på, om I nu har helt styr på, hvor I og samfundet er på vej hen og om I nu har helt styr på fakta, inden I er med til at drive gigantiske samfundsmæssige og private investeringer i en bestemt retning med tilhørende helt usikre konsekvenser, såvel økonomisk som politisk og velfærdsmæssigt.

I gør jer ikke begreb om hvor bekymret jeg bliver over jeres ensidige dækning af klimaudviklingen og årsagerne hertil.  I et oplyst demokrati har medierne, den 4. statsmagt, en meget vigtig og til tider afgørende rolle. Dette stiller også særlige krav i forhold til at udføre faktatjek og at sikre at divergerende synspunkter kommer frem. Dette sker ikke i forhold til klimaændringerne.  Et par enkelte eksempel:

 • Hvordan kan I undlade at omtale at 500 fremtrædende forskere har henvendt sig direkte til FN med budskabet om at ”Der er ingen klimakatastrofe”, og dermed oplyse om at der findes mange andre fortolkninger af data og situationen end IPCCs?
 • Hvordan kan I undlade at omtale fremtrædende FN leder …. Om FNs verdensmål [link]
 • Hvordan kan I undlade at omtale at formanden for  meteorologernes verdensforbund Petteri Taalas mener at klimaalarmister går for vidt og at det er nødvendigt ikke at gå i  panik, men grundigt overvej de rigtige skridt: https://www.theepochtimes.com/chief-of-world-meteorological-organization-castigates-climate-alarmists_3073666.html

Jeg vil kraftigt opfordre til at I tager jeres rolle som samfundsoplyser på klimaområdet mere alvorlig og stopper med ukritisk at viderebringe overskrifter fra IPCCs rapporter uden at I forholder jer til og gengiver de data der ligger bag IPCCs ”Summary for policy makers” og uden at gengive de usikkerheder på målinger og ikke mindst fremskrivninger af den fremtidige udvikling som IPCC også selv anfører. Husk også på, FN og IPCC er ikke ”uafhængige”, der er der i princippet ingen der er, men IPCC er også en del af et politisk system, der opererer inden for et givet mandat[1]. Med jeres ensidige dommedags profetier om jordens snarlige undergang, stjæler i, helt unødigt, mine børnebørns og tusindvis af andres børns barndom og håb, for nu at citere Greta. Antallet af mennesker der omkommer som følge af naturkatastrofer er mere end halveret over de sidste 100 år, på trods af, at vi er blevet mange flere på jorden [Kilde: Factfulness, Hans Rosling og FN]. Det ikke alt sammen forfærdeligt.

“We need to create Fear!” That’s what Al Gore said to me [Hans Rosling] at the start of our first conversation about how to teach climate change. — Hans Rosling, Factfulness – Rosling declined Al Gore’s invitation.

Jeg håber inderligt at I vil bruge lidt tid på at forholde jer til og selv undersøge nærmere, bare de få emner, som jeg nævner herunder og, at de vil få jer til at reflektere over, om I dækker klimakatastrofen på bedste og sandfærdige vis. Klimaet, og hvad der styre det er meget komplekst, ingen tvivl om det. Jeg forstår godt, at det kan være svært i en travl arbejdsdag at få tid til at sætte sig ind mange forskellige forskningsresultater og debatter om samme. På den anden side, det er jo netop jeres arbejde, at sikre det er fakta der bringes videre og ikke ukritisk løbe med en politisk agenda.

Citat IPCC 2007:
We should recognize that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.”

 1. Der er ingen klimakatastrofe. Jorden går ikke under om få år, mennesket bliver ikke udslettet pga. klimaforandringer. Ja, det er blevet varmere og CO2 niveauet er steget, og mennesket bidrager til udledning af CO2, men er det kritisk?
  1. Link til de tidligere omtalte 500 videnskabsfolks opråb til FNs politiske system. Underskriver er bl.a. Richard Lindzen, der tidligere arbejdede for IPCC: https://kaltesonne.de/wp-content/uploads/2019/09/signature-list.pdf?fbclid=IwAR3B6kb2OyvHhBXKP2veM2AmnHLInxV-0urJQQ8inhm2oTU08bS2BvOKYQk
  1. Link til Richard Lindzen om hvad og hvem der driver dommedags profetierne: https://www.youtube.com/watch?v=UCM2RyTZttc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YC0fvbB10W1uTIm9gKXz-M_K75djUU7ggzVZoJQBZ1oTLgqX-UZAU910
 2. CO2 er ikke en gift og ikke en enkeltstående betydende drivkraft for klimaforandringer
  1. Greenpeace grundlægger Patrick More om klimaforandringer og (mulige) årsager: https://www.technocracy.news/former-president-of-greenpeace-scientifically-rips-climate-change-to-shreds/?fbclid=IwAR2fnprMmoc6u2ClOgVTcwMmK1A7NJlStDE5fxpJOtuywh-YBWnGWSULfsQ
  1. Jorden er blevet grønnere med deraf følgende positive effekter:
   1. Hvede produktionen sætter rekord: https://www.thegwpf.com/ignore-climate-hysteria-global-wheat-production-set-to-hit-new-record/
   1. Jorden er blevet grønner jf. NASA og andre på trods af afskovning, nok værd at nævne:
    1. https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth
    1. Om samme fænomen, GoodNewsnetwork: https://www.goodnewsnetwork.org/nasa-says-earth-is-greener-than-ever-thanks-to-china-and-india/
  1. CO2 er ikke hoveddrivkraften bag klimaforandringer, Nir Shaviv Racha Institute of Physics, der bl.a. påviser at IPCC ignorerer data dvs. faktiske målinger: https://www.youtube.com/watch?v=a–kc5dbvyQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bpK7pMI1lUOkkpB-zaGa702nvIU6jezNBBS0_cexgsL7PbaXRVtxiB9I
  1. I de første 6 måneder af 2019 blev der publiceret mere end 200 videnskabelige ”papers”, der alle sår tvivl om at menneskelig udledt CO2 er den primære drivkraft bag klimaforandringer.: https://notrickszone.com/2019/06/17/consensus-200-new-2019-papers-support-a-skeptical-position-on-climate-alarmism/?fbclid=IwAR1ixqPw4eUMXweI6ZatAB4Sq0_SKIe4lSbA18nS1rwHvUAI4AjTYCcRowY
  1. Hvorfor de af FN  anvendte klimamodeller fejler (på tysk): https://www.youtube.com/watch?v=5HaU4kYk21Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Xs9PF31ZqixZ39r3anvdTpFdvWz1e4zM3CRvBrAGRMDHH8yp1ucZriTM

Jeg håber ikke nedenstående profeti går i opfyldelse, det gør det næppe, ligesom IPPCs og mediernes dommedags profetier heller ikke vil blive opfyldt. Lad os bruge Danmarks og verdens ressourcer på at gøre jorden til et godt sted at leve for alle mennesker, og ikke spilde dem på varm luft og tiltag der ingen effekt vil have på vores liv, men bruge dem på  bedre velfærd og global fattigdomsbekæmpelse.


[1] Om IPCCs mandate:” They are required only to focus on “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the atmosphere, and which is in addition to natural climate variability.” So if the IPCC found that climate change was not being affected by human alteration of the atmosphere or that it is not dangerous there would be no need for them to exist. They are virtually mandated to find on the side of apocalypse.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Karl Iver Dahl-Madsen

  Tænk hvis du kunne komme med nogen argumenter, i stedet for primitivt og hovedløst ad hominem

 2. Finn Jensen

  Hej Torben Koster
  En helt relevant opfordring til medieverdenen. Man kan undre sig over, hvorfor medierne ikke forlængst har nedsat en såkaldt ” graver ” gruppe til at undersøge om påstanden, om menneskeskabt Co2 udledning virkelig er den primære grund til global opvarmning, er sand. Jeg ved ikke, om medierne allerede har set det uigendrivelige bevis, byggende på empiriske data, men det kan man jo spørge dem om.
  Spørger man politikerne, så har foreløbig Enhedslistens, Det Radikale Venstres og Dansk Folkepartis klimaordfører samt Klimaministeriet svaret mig, at beviset findes i FNs Klimapanels AR5 rapport.
  Så jeg spurgte dette panel og fik opgivet et antal referencer fra rapporter, der ligger til grund for Arbejdsgruppe 1. Fælles for disse rapporter er, at ingen af dem indeholder et sådant bevis. Så FNs Klimapanel har øjensynligt intet videnskabeligt bevis!
  Derfor kan jeg kun som dig kraftigt opfordre politikerne og medierne til at undersøge sagen til bunds, men samtidig også opfordre folk til at gå politikerne på klingen og forlange, at de fremlægger et sådant videnskabeligt bevis. At lave en dyr omstilling af samfundet uden at have et bevis er fuldstændig hovedløst.
  Vil vi som borgere finde os i at blive pålagt udgifter i forbindelse med kraftig nedbringelse af CO2 udslip, hvis politikerne ikke kan fremlægge empiriske data, der viser, at CO2 er synderen?
  Finn Jensen

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*