Klimarealisme i medierne

Efter otte års klimaforsøg: Dansk hede øger sit CO2-optag når koncentrationen i atmosfæren stiger

 • Københavns Universitet offentligører flg.
  LINK:

Forskere fra Københavns Universitet, DTU og Aarhus Universitet har i et unikt forsøg simuleret fremtidens klimaforandringer på en hede i Jægerspris. Heden blev udsat for både øgede mængder CO2, højere temperaturer og mindre nedbør. Og uanset klimaforandringer optog planterne mere CO2 som med tiden endte lagret som kulstof i jorden.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Jan Østergaard

  Opfatter det ikke som en overdrivelse, men snarere et videnskabeligt indspark . Undersøgelsen udtrykker ikke tvivl om at CO2 har en positiv effekt på plantevækst (det ved enhver væksthusgartner), men angiver blot at der er flere faktorer som nok skal medregnes i den samlede bedømmelse af jorden forgrønnelse.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   En af de sædvanlige overdrivelser. Det er rigtigt at bedre landbrug og træpplantning spiller en rolle men det ændrer intet ved at CO2 gødskning markant påvirkerjordens “grønning”

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*