Klimarealister

Oplæg til “miniklimakonferencen” 30.okt. 2019

  • Af Ole Friis (Nordjyske 29.okt. 2019 )

Ensidig mediedækning skævvrider klimadebatten

I den sidste uge har der været nogle artikler om klimaet her i Nordjyske. Det er naturligt, at avisen skriver om det. Artiklerne har hovedsageligt drejet sig om, at vi er nød til at ændre vores livsstil, og de sædvanlige mantraer hives frem: Spis mindre mængder kød, flyv mindre, sorter affald og genbrug mere. De to sidst nævnte problemstillinger er der vel ikke nogen, der kan være uenige i.

Artiklerne bygger på den opfattelse, at det er mennesker, der er skyld i temperaturændringerne. Det er her, jeg savner, at dybdeborende og seriøse journalister også lytter til de mange forskere, der bestemt ikke er enige i, at klimaændringer hovedsageligt er menneskeskabte.

I sidste uge var der C 40 klimamøde i København. Det blev naturligvis dækket af TV2 og DR. I Go´morgen Danmark var tænketanken Concito og Greenpeace til stede. En klimabegejstret event, hvor også værten erklærede sig enige med deltagerne. Der blev konkluderet, at handling ønskes, og at politikerne må vågne op.

DR dækkede en klimamarch, hvor journalisten helt euforisk udtalte, at det var fantastisk at være med. Hun brugte hele tiden ordet vi og smeltede fuldstændig sammen med march-deltagerne.

Det er overhovedet ikke seriøs journalistik, men man kan desværre ikke forvente andet, når de landsdækkende medier helt klart har meldt sig som klimaaktivister og ikke som klimarealister.

Mange forskere siger entydigt, at der ingen grund er til klimaalarm, vi står ikke på randen af kaos og der er ingen eksistentiel krise.
500 forskere har for nylig udsendt et brev, hvor de siger, at klimavidenskab skal være mindre politisk og mere videnskabelig. De skriver at jordens klima har varieret så længe planeten har eksisteret. Den lille istid endte omkring 1850. Derfor er der intet usædvanligt i, at jorden siden da er blevet varmere. Opvarmningen er sket med et betydeligt lavere tempo end man kunne forudse. Klimamodellerne overdriver effekten af de negative aspekter af CO2 udledning og tager ikke hensyn til at CO2 er planteføde.
Global opvarmning har f.eks. ikke øget antallet af orkaner, oversvømmelser og tørke. Der er ingen grund til panik.

Sidste weekend var der en konference i Oslo arrangeret af klimarealister i Norden. Her fortalte forskere, at de fulgte videnskabens hovedprincip med at tage udgangspunkt i observationer og tolke de systematiske, historiske mønstre. Ikke først lave en model, hvor man forsøger at tilpasse data til, som IPCC gør. (IPPC er FN´s klimapanel).
Der er intet unikt i dagens klima, som FN hævder. Historiske ændringer viser betydelige temperaturvariationer i regioner, kontinenter og globalt – flere grader end i dag. Perioder med højere temperaturer har tidlige reduceret isbræer og havis kraftigt og givet et langt frodigere plante- og dyreliv, selv i Sahara. Der er fundet varmeelskende planter meget længere nordpå og i højden. De varmere perioder har været forbundet med gode levevilkår på kloden. Før 1930 blev opvarmning af jorden betegnet som klimaforbedringer.

Forskerne på konferencen havde bygget deres foredrag på tolkninger af observationer, som viste periodiske variationer af jordens klima gennem lang tid uden mulighed for CO2 indflydelse. Observationer skal have højeste prioritet og ikke modeller, der fejlagtigt tolker data.
Det er også værd at nævne, at den svenske professor Hans Rosling bruger officiel statistik fra nationale eller overnationale organer til at påpege, at alle humane parametre peger på, at menneskeheden får det bedre. Vi lever længere, vi har bedre sundhed, bedre ernæring, bedre adgang til rent vand, og bedre uddannelse.

Det er uhyre sjældent, at forskere, der mener, at de klimaændringer vi oplever i dag er naturlige og ikke menneskeskabte, får mulighed for at komme til orde. Der svigter medierne, og hvis politikerne ikke orienterer sig om alle aspekter i debatten, kan det resultere i beslutninger om brug af milliarder af kroner – i værste fald spild af penge, der kunne have været brugt anderledes.

Derfor har offentligheden krav på at få en saglig, dybdeborende orientering om klimaforandringerne. Det har medierne endnu ikke formået, så der for afholdes en mini ”Klimakonference” mandag den 28. oktober kl. 19.00 i Aalborg i Medborgerhusets foredragssal, Rendsburggade 2. Her vil der bl.a. være et interwiev med formanden for klimarealisterne i Danmark, Karl Ivar Dahl-Madsen.
Alle er naturligvis velkomne

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. jens robdrup

    helt enig

  2. Oluf Johnsson

    Tak Ole Friis. Glimfrende. Ja, lad os få dannet foreningen, og hvis der er oragnisatorisk basis for det også gerne med lokalforeninger. Til en start på regionsniveau med sigte på kommunale afdelinger dannet snarest.
    Mediernes svigt med at åbne for en alsidig og åben debat om klimaspørgsmål. Ja, det skrev ansvarhavende chefredaktør for Jydsk-Fynske Medier i JydskeVestkysten Peter Orry også en leder om 16. maj 2019 “Pigen ingen vil tale med”. Det er nu trods flere forsøg på at tage ham på ordet ikke lykkedes at få en åben debat, som han plæderede for i lederen, heller ikke i JydskeVestkysten og Avisen Danmark bortset fra enkelte små og spredte læserbreve, som var uden formidling af væsentlig, substantiel viden. Og alligevel ser vi heldigvis en spredt forekomst af klimarealistiske læserbreve, kronikker som senest Jens Morten Hansens i JP, men som så skamferes af to journalister og Sebastian Mernild på en perfid måde og af de to journalister på en pressetisk særdeles tvivlsom og helt ukritiske og følgagtige måde ofr at tækkes Mernilds åbenbare behov for opmærksomhed for at tilrane sig forskningsmidler fra udannede og uvindende politikere. Selvom det stadig er op ad bakke, skal vi blive ved med at skrive til medierne, for det øger dog forekomsten af indlæg i medierne. En af de helt centrale opvgaver i foren ingssammenhæng må blive at sammenskrive korte indlæg med hver sin vinkel på et emne, som medlemmerne kan trække på og enten indsende, som de nu er, eller brygge om på dem efter et lokalt tilrettet behov.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*