Klimarealisme i medierne

Et-barns-politik i klimaets navn gør mere skade end gavn

  • Otto Brøns-Petersen, analysechef, tænketanken CEPOS
    skriver i BERLINGSKE:
    LINK:

Befolkningsudviklingen i verden er tilbagevendende blevet set som en trussel, nogle gange af dommedagsagtige dimensioner. I 1970erne vakte forudsigelser om snarlig massehungersnød, når der blev for mange til at kunne brødfødes i verden, stor opmærksomhed. Senest har danske forskere foreslået en et-barns-politik af hensyn til klimaet – ud fra den simple betragtning, at jo flere mennesker, desto større udledninger af drivhusgas.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*