Debatindlæg

Klimakonferance i Oslo fredag 18. og lørdag 19. oktober

Klimarealister i Norge, Sverige og Danmark arrangerer en stor konferanse i Oslo om drøye to uker. Vi starter med å presentere et europeisk akademisk opprop: There is no Climate Emergency, med planer for hvordan dette skal følges opp. Gjennom to dager har vi foredrag som toner ned og moderer det bildet som ofte tegnes av et miljø og et klima som påstås å stå på kanten av stupet. Vi vil hevde at det på ingen måte eksisterer noen eksistensiell krise, slik det er så vanlig i norsk politisk debatt – og som manifesterer seg ved at politikere vedtar klimakrise.

Som den svenske professoren Hans Rosling beskriver gjennom å benytte offisiell statistikk, fra enten nasjonale eller overnasjonale organer, er det snarere slik at alle humane parametre peker i en retning hvor mennesket får det bedre: Vi lever lenger, har bedre helse, bedre ernæring, bedre tilgang til rent drikkevann, bedre utdanning, mer likestilling, og vi lever med mindre forurensning. Fattigdommen på kloden reduseres. Dette er resultatet av en ønsket og villet politikk. Den ene graden varmere som kloden har blitt siden starten på den industrielle revolusjon – etter avslutningen av Den lille istid, har først og fremst gitt mennesket fordeler: Kloden har blitt svært mye grønnere – hvilket både skyldes mer CO2 i atmosfæren og høyere temperatur, klimarelaterte dødsfall er gjennom de siste hundre år redusert med hele 99 prosent, og takket være innovasjon, mer av plantematen CO2 og høyere temperatur, produserer vi langt mer mat enn tidligere. Klimaendringene er av stor betydning for denne økte matvareproduksjonen.

Den allmenne debatt nedtoner denne delen av virkeligheten, og framstiller framtiden dyster. Det er det ingen grunn til. Framskrivninger av utviklingen, ikke minst gjort av FN, forteller at klodens velstandsutvikling vil fortsette. Det innebærer stadig færre sultne og fattige, lenger levealder, bedre helse og utdanning, og forbedring av andre humane parametre. Og mindre forurensning.

Vi tror medlemmer av Stortingets Energi- og miljøkomite vil ha nytte av å delta på vår konferanse. Etter å ha vært aktør i klima- og miljødebatten i ti år, vet vi at allmennheten og politikere nesten aldri eksponeres for bredden i argumenter. Derfor er det antakeligvis ukjent for de fleste av dere at klimarelaterte dødsfall i følge forskningen er redusert med så mye som 99 prosent gjennom hundre år. Mediene forteller oss nemlig noe annet, og klimarealister får nesten aldri møte politikere.

Konferansen har mange foredrag, men jeg kan trekke fram et par. Den kanadiske professoren Susan Crockford er etter min mening klodens fremste isbjørnekspert. I Kanada og USA er det hennes fortjeneste at dette dyret ikke lenger er klimakampens maskot og symbol. Hun har vist at det står utmerket til med dette arktiske rovdyret, og forklart hvorfor det har gått slik. Det forteller hun også på konferansen.

Den australske professoren Peter Ridd har i hele sitt liv arbeidet med Det store barriererevet. Hans påstand er: Det står utmerket til med det. For det første ødelegger ikke avrenning fra landbruket (eutrofiering) korallene på revet, for det andre er korallbleking en naturlig prosess som har foregått i millioner av år – og er en overlevelsesstrategi for skiftende miljøbetingelser. Peter Ridd vil også snakke om dårlig forskning, gjennom et foredrag han kalle The Replication Crisis. Det handler om at resultatene fra mye av forskningen ikke kan oppnås i nye forsøk.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*