Debatindlæg, Gletsjere, Klima i Medier

Udviklingen for verdens gletsjere siden 1850

Dette er et debatindlæg på Klimarealisme. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Af Frank Lansner

Efter den megen omtale Aug 2019 af en Islandsk Gletsjer ”Okjökull” eller bare ”Ok” der nu er væk vil vi prøve at sætte denne hændelse lidt i kontekst. Hvad er udviklingen for verdens gletsjere siden slutningen af den lille istid 1850? Er tilbagegang for gletsjere noget nyt og accelererende?

Fig 1.

En mindeplade er sat op som fortæller at gletsjeren forsvandt August 2019 ved 415 ppm CO2.

Om den Islandske gletsjer skriver DR at gletsjeren ”i 700 år har dækket stedet. Nu er den væk.” [1]

Forholdende for mere end 700 år siden har altså heller ikke tilladt en gletsjer at eksistere her.

Ser vi andre steder i verden er det ikke noget særsyn at gletsjere er forsvundet siden 1850.

Glacier National Park, USA

Fig 2.

Alt imens man sætter gletsjerskilt op på Island, så fjerner man Maj 2019 skilte i USA´s Glacier National Park.

”Glacier National Park Quietly Removes Its ‘Gone by 2020’ Signs” [2]

Gletsjerne forsvinder ikke som forudsagt og i den seneste dekade er det endda rapporteret at nogle gletsjere i parken har vendt udviklingen.

Glacier National Park har også fjernet kort i parken der illustrerer situationen i 2008. Men 2008 illustrationerne viste gerne lidt mindre is end folk kan se ved selvsyn i parken idag. 2008 skilte er nu fjernet.

Fig 3.

Ovenstående billede illustrerer hvordan en lang række gletsjere er forsvundet fra Glacier National Park. Vi ser her et landskab i montre i Glacier National Park´s centrale udstillingslokale. Når man trykker på en knap, så begynder små lamper at lyse hvor der er gletsjere. Udstillingen illustrerer er, at rigtigt mange gletsjere er forsvundet, men:

Rigtigt mange af de forsvundne gletsjere har stillet træskoene allerede før 1950. Man skal huske på at menneskets udledninger af CO2 først eksploderede fra 1950´erne.

I lyset af de mange forsvundne gletsjere langt tilbage i tiden kunne man sætte skilte op med f.eks

”1872 290 ppm CO2”

”1915 300 ppm CO2” og

”1935 310 ppm CO2”

– Ganske i stil med skiltet på Island.

Gletsjernes udvikling siden 1850

Hvad fortæller det os at der er forsvundet en gletsjer på Island i 2019?

For at forholde os til dette må vi som udgangspunkt kende udviklingen over en længere periode.

Island

Vi kan i sagens natur starte på Island ganske tæt på den forsvundne lille gletsjer (for lille til at være med i nogen statistik jeg har set).

Hannesdottir 2015 [3]:

Fig 4.

Siden 1890 og den lille istid har de Islandske gletsjere trukket sig tilbage. Specielt i perioden 1930-1950 er tilbagetrækningen gået rigtigt stærkt. Tilbagetrækningen før 1970 er hurtigere end tilbagetrækningen er efter 1970.

Efter mange år med tilbagetrækning er det ikke ulogisk at nogle af de mindste gletsjere begynder at forsvinde. Men udviklingen har været i gang lang tid før eksplosionen af menneskets CO2 udledninger efter 1950´erne.

Norge

Nussbaumer et al. 2011 [4]

Fig 5.

Mange af de Norske gletsjere her – ikke alle – viser samme billede som de Islandske gletsjere. Det vil være rimeligt at konkludere at disse norske gletsjere normalt trak sig hurtigere tilbage før 1970 end i de seneste år. Specielt i 1940´erne gik det tilbage for gletsjerne. Reduktionen i de aller seneste år fra år 1995 synes nogenlunde at matche væksten 1970-1995.

Nesje et al. 2007 [5]

Fig 6.

Igen, det meste af “the action” hører til før 1970.

Sverige

Holmlund og Holmlund [6], om den store Svenske Gletsjer ”Storglaciären”.

Fig 7.

Forfatterne skriver:

” Between 1920 and 1970, 76% of the mass loss seen from 1910 to 2015 occurred.”

Og det taler for sig selv.

Fig 8.

Her ses årlige forhold der viser nogle barske smelteår I 1930´erne der ikke er matchet siden.

Grønland

Khan et al 2014 [7]

Fig 9.

2 Grønlandke gletsjere med lange dataset: Igen store tab I 1930´erne, det meste af afsmeltningen er indtruffet før 1970.

Polar Portal 2018 [8]

Fig 10.

Her ses opgørelse for 47 Grønlandske gletsjere med en markant opbremsning efter 2012.

Alperne

Sigl et al. 2018 [9]

Fig 11.

I denne opgørelse for Alpine gletsjere ser tilbagegangen at være spredt ud over perioden 1850-2010. Kraftigste øretæve for gletsjerne fandt sted omkring 1860-70.

Painter et al. 2013 [10]

Fig 12.

Samme billede for disse Alpe-gletsjere, omend afsmeltninger omkring 1940-60 måske fremgår lidt mere markant her.

Fisher et al., 2016 [11]

Fig 13.

Denne opgørelse for Østrigske Alpegletsjere er desværre eksklusive de kraftige smelteår 1940-60. Alligevel ses at afsmeltninger i de aller seneste år omkring 2010 kun fremstår med lidt støre afsmeltninger end i årene omkring 1960.

Steiner 2005 [12]

Fig 14.

Disse gletsjere har haft tilbagegang næsten alle år siden 1850.

Forfatterne skriver:

“Many of the glaciers that are now in retreat did not exist until the Little Ice Age, which climaxed in the mid to late seventeenth century.”

Altså, forfatterne påpeger at Ganske vist er der gletsjere I tilbagegang, men mange af disse eksisterede slet ikke for nogle hundrede år siden. En vigtig information for at forstå nutidens situation i kontekst.

Himalaya

Nainwal 2015 [13] (Indisk del)

Fig 15.

Forfatterne illustrerer med en ret linie at tilbagegangen har været ret ensarted alle år.

Jeg har indsat røde linier der viser tilbagegangen ca 1935-55.

Igen, svært at se noget specielt ved afsmeltninger de seneste år.

Bahuguna et al., 2014 [14]

Et studie blandt 1752 gletsjere der fokuserer på udviklingen I den seneste dekade, 2000-2010.

Teamet konkluderer:

“1752 glaciers (86.8%) were observed having stable fronts (no change in the snout position and area of ablation zone)

 248 (12.3%) exhibited retreat

 18 (0.9%) of them exhibited advancement of snout.”

Fig 16.

Så, ganske vist har vi stadig tilbagegang for Himalaya-gletsjerne 2000-2010 samlet set, men dog ikke voldsommere end at 86,8% af gletsjerne er stabile og ikke viser tegn på tilbagegang. Kun 12,3% af Himalaya gletsjerne kan måles at være smeltet tilbage 2000-2010.

Forfatterne skriver:

”  it can be inferred that the number and rate of glacier retreat have come down in the  last decade compared to the results of other studies carried out for a period prior to 2001.”

De vurderer at der er sket en opbremsning I tilbagegangen for Himalayas gletsjere.

Fig 17.

Vi kan her anslå at tilbagegangen I areal for de 1752 monitorerede Himalaya gletsjere ligger på ca. 0,2 – 0,3 % ialt for de ca 11 år fra 2000 til 2010. Vi tager den lige igen:

Tilbagegangen I areal for de 1752 monitorerede Himalaya gletsjere ligger på ca. 0,2 – 0,3 % i alt på ca 11 år.

Hvis man forestiller sig at afsmeltninger kunne fortsætte ufortrødent i dette tempo, så vil Himalaya-gletsjerne være væk om ca 4000 år.

Herom skrev IPCC i deres 4 rapport, 2007:

” Glaciers in the Himalayas are receding faster than in any other part of the world and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate”

Der er som bekendt ikke 4000 år til år 2035, og netop denne IPCC fejl nåede uvist af hvilken årsag igennem til de brede medier. Der er blevet foreslået at det var en typo, IPCC skulle have skrevet år 2350, ikke 2035.

Men alligevel undrer nogle sig, her i BBC [15]:

” Mr Cogley says it is astonishing that none of the 10 authors of the 2007 IPCC report could spot the error and “misread 2350 as 2035”.”

Azam et al. 2018 [16]

Fig 18.

Den længere udvikling for en stribe Himalaya-gletsjere.

Afrika

Kaser 2004 [17]

Fig 19.

Også de Østafrikanske gletsjere synes at have været I tilbagegang lang tid før menneskets eksplosion af CO2 udledning efter 1950´erne.

The reduction of the ice cover on Mount Kilimanjaro since the first observations in the 1880s, based on historical maps, aerial photographs and satellite images [Source: UNEP/GRID Arendal Maps and Graphics Library, Melting ice on Mount Kilimanjaro, East Africa, ] [18]

Fig 20.

Kilimanjaro gletsjerens tilbagegang: Jeg har indsat en rød streg for at illustrere nogenlunde årene 1970-2000. Det er disse år der er blevet brugt af Al Gore i hans film ”The inconvenient truth”.

Med tilbagegangen ( ca rød streg herover ) søger Al Gore at vise hvor galt det er gået som følge af eksplosionen af menneskets CO2-udledninger primært efter 1950´erne. Al Gore nævner ikke at tilbagegangen før 1950 var endnu kraftigere.

Global

Leclercq et al., 2014 [19] 

Fig 21.

Længere dataset rundt om fra hele verden. Igen: Tilbagegang for gletsjere er ikke et nyt fænomen uden fortilfælde.

Og herunder den samlede opgørelse globalt set. Forskerne skriver om disse tal:

“The data set contains the glacier length records for 471 glaciers and it covers the period 1535–2011. There are glacier length records from all continents and at almost all latitudes.”

Fig 22.

Forfatterne konkluderer om de 471 gletsjeres tilbagetrækning globalt:

“For the observed glaciers, the 20th century retreat was strongest in the first half of the20th century.”

Altså globalt set kraftigere gletsjer tilbagetrækning 1900-1950 end 1950-2000.

IPCC AR4 [20]

Fig 23.

Nogenlunde samme billede får vi fra IPCC AR4: Vi havde generelt set lidt hurtigere global gletsjer afsmeltning omkring 1920-50. Svært at få øje på en unik katastrofal udvikling i tallene i de senere år.

Dette endskønt at vi mange steder i verden kan se eksempler på gletsjere der har fart på afsmeltningerne i dag.

SUMMA

Hvad fortæller det os at der er forsvundet en gletsjer på Island i 2019?

En ganske lille Islandsk gletsjer ”Ok” må stille træskoene efter ca 150 år med gletsjer afsmeltninger globalt set.

Vi ser forskere beskrive at mange gletsjere der er på tilbagetog i dag slet ikke eksisterede for nogle hundreder år siden, før ”the little ice age”. Det gælder også for den lille Islandske gletsjer ”Ok”.

Forholdende var først kolde nok til at ”Ok” kunne blive til gletsjer for ca 700 år siden ved starten af the little ice age. Nu er the little ice age afsluttet, “Ok” gletsjeren forsvinder igen.

Men vi sætter et skilt op der forklarer afsmeltningen af ”Ok” med CO2.

Over hele verdenen vil gletsjere der er smeltet væk vel kunne tælles i hundreder eller måse snarere tusinder.

Mange af disse er (som vi f.eks. så for Glacier National Park i USA) forsvundet allerede mellem 1850 og 1900 ved CO2 koncentrationer på ca 290 ppm.

Den største tilbagegang for gletsjere ser ud til at være indtruffet før 1950, altså typisk ved CO2 koncentrationer ca 290-315 ppm.

Al Gore brugte Kilimanjaro-gletsjerens tilbagegang 1970-2000 som hans bevis på CO2 konsekvenser endskønt han også undgik at nævne at tilbagegangen var kraftigere 1880-1950 ved lavere CO2.

Er der ingen klima-juornalist der undrer sig over hvordan tilbagetrækningen af gletsjere kan være det helt store vidnesbyrd om den moderne globale opvarmning når nu gletsjernes tilbagetrækning har foregået i ca 170 år, med størst fart ca 1930-50?

hvad er reelt det store ”gletsjer argument” ?

Måske:

”Eftersom tilbagetrækningen af gletsjere foregår med næsten lige så stor hastighed nu som for 80 år siden, SÅ er det vist at de moderne CO2 udledninger er forklaringen på gletsjernes tilbagetrækning!”

Findes der reelt et ”bedre” gletsjer-argument?

Lad høre.

[1] https://www.dr.dk/nyheder/udland/island-holder-begravelse-gletsjer

[2] https://wattsupwiththat.com/2019/06/07/glacier-national-park-quietly-removes-its-gone-by-2020-signs/

[3] https://www.researchgate.net/publication/276929844_Changes_in_the_southeast_Vatnajokull_ice_cap_Iceland_between_1890_and_2010

[4] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.870&rep=rep1&type=pdf

[5] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.738.5350&rep=rep1&type=pdf

[6] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04353676.2019.1588543

[7] https://www.researchgate.net/publication/307747575_Glacier_dynamics_at_Helheim_and_Kangerdlugssuaq_glaciers_southeast_Greenland_since_the_Little_Ice_Age

[8] http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2018-DA.pdf

[9] https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2018-22/tc-2018-22.pdf

[10] https://www.pnas.org/content/pnas/110/38/15216.full.pdf

[11] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637871000093

[12] https://journals.lib.unb.ca/index.php/gc/article/view/12435/13336

[13] https://www.researchgate.net/publication/291274432_Shrinkage_of_Satopanth_and_Bhagirath_Kharak_Glaciers_India_from_1936_to_2013

[14] https://www.researchgate.net/profile/Shakil_Romshoo/publication/261436319_Are_the_Himalayan_glaciers_retreating/links/0a85e5343ff8061fd6000000.pdf

[15] http://news.bbc.co.uk/2/hi/8387737.stm

[16] https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/BDF72DED08FC3BC6584CD4F745EB1595/S0022143017000867a.pdf/review_of_the_status_and_mass_changes_of_himalayankarakoram_glaciers.pdf

[17] https://www.semanticscholar.org/paper/Modern-glacier-retreat-on-Kilimanjaro-as-evidence-Kaser-Hardy/960da16979bc9e9f752e49cdb6e0fabcda46bc2e

[18] https://www.researchgate.net/figure/The-reduction-of-the-ice-cover-on-Mount-Kilimanjaro-since-the-first-observations-in-the_fig1_228672449

[19] https://www.the-cryosphere.net/8/659/2014/tc-8-659-2014.pdf

[20] https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/observations-changes-in-snow-ice-and-frozen-ground/fig-4-13-2/

Vi anbefaler at se mere om “gletsjernes anden historie”. Her får vi et indblik i gletsjernes variation længere tilbage i tiden:

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Laila Birch Lund

    I 1888 ca blev der ikke observeret nogen gletscher på OK.
    “Den gamle doleritiske Vulkan Ok vestfor Kaldidalur, der har en højde af 1188 m bærer også en regelmæssigt firnkuppel, der har et areal af omtr, 35 Q Kim. ; her kjender man ingen Gletscher.” (side 122) knap halvvejs nede på siden.

    https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48972/62396

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*