Debatindlæg

TV2 Vejret vildledte seerne op mod folketingsvalget

 • Dette er et debatindlæg på Klimarealisme.
  Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Af Johannes Krüger. Professor emeritus, dr.scient.

Den 2. april 2019 præsenterede TV2 Vejret seerne for en figur, der viste, at temperaturstigningen i Danmark er accelereret, og at Danmark oplever større temperaturstigninger end klodens gennemsnit. Den pågældende figur er gengivet her som figur 1.

Figur 1. I denne figur, som TV2 Vejret præsenterede seerne for den 2. april 2019, viser søjlerne den årlige afvigelse fra årsmiddeltemperaturen i Danmark (1961-90) for perioden 1874-2018. Den sorte kurve hævdes at vise 30-års glidende gennemsnit. Kilde: TV2 Vejret 2. april 2019. 

I figuren har TV2 Vejret indtegnet en sort kurve, der påstås at vise 30-års glidende gennemsnit. Men figuren er misvisende og manipulerende.
For det første er det ikke hensigtsmæssigt at benytte et 30-års glidende gennemsnit på en dataserie, der kun strækker sig over 144 år.

For det andet kan en kurve, der skal vise et glidende 30-års gennemsnit for en dataserie, der dækker perioden fra 1874 til 2018 umuligt slutte i 2018, således som det er tilfældet i TV2 Vejrets figur; kurven bør naturligvis begynde 15 år inde i perioden, dvs. i 1889 og slutte i 2003, altså 15 år før 2018. Det kan næppe være ukendt for fagfolk i TV2 Vejret, at de har benyttet en helt-hen-i-vejret-metode ved at forskyde kurven 15 år og lade den slutte i 2018.

TV2 Vejret har vildledt seerne og bidraget til at forstærke klimaskrækken op mod folketingsvalget 5. juni 2019, hvor klimaet indtog en central plads i valgkampen, og kan derfor have medvirket til at styre vælgermassen i en bestemt politisk retning.

Siden den Lille Istid, der sluttede med udgangen af 1800-tallet, har temperaturudviklingen i Danmark – som vist i figur 1 – i hovedtræk fulgt den globale temperaturudvikling. Det gælder temperaturstigningen frem til 1940´rne og det efterfølgende fald i temperaturen indtil 1980´erne, hvorefter temperaturen atter steg frem til århundredets udgang.

Temperaturudviklingen efter år 2000 og frem til i dag viser – som illustreret i figur 2 – at temperaturstigningen i slutningen af 1900-tallet ikke er fortsat ind i det nye århundrede.

Når offentligheden får det indtryk, at det bliver varmere og varmere i Danmark, skyldes det, at nyhedsmedierne gang på gang fortæller os, at der nu igen har været en måned eller et år, hvor det har været varmere end normalt.

Men de undlader at nævne, at den normalperiode, der refereres til, 1961-1990, var en periode med en række meget kolde år i 1970´erne og 80´erne.
Den 8. januar 1982 sattes dansk kulderekord med en temperatur på -31,2oC i Hørsted i Thy i Nordjylland, og på den første World Climate Conference i Geneve i 1979 var det dominerende tema: Hvorledes kan vi undgå en ny istid?

Klimaet forandrer sig, som det altid har gjort, så derfor er en referenceperiode, der sluttede for 28 år siden, forældet. Da der i skrivende stund endnu er godt et år til næste officielle normalperiodes ikrafttræden, vil det være hensigtsmæssigt, at definere en midlertidig 30-års ”normalperiode” 1989-2018. På den måde opnås en mere relevant referenceperiode, når man skal vurdere, om en måned eller et år har været koldere eller varmere end normalt i nyere tid.

Figur 2. Søjlerne viser den månedlige temperaturafvigelse fra månedsnormalen (1989-2018) i Danmark for perioden 2000-2018. Den sorte kurve viser 12-måneders glidende gennemsnit. Datakilde: Danmarks Meteorologiske Institut DMI; Grafik J. Krüger..

Som illustreret i figur 2 er det i indeværende århundrede ikke blevet varmere i Danmark.

Det kan derfor konkluderes, at TV2 Vejrets påstand om, at det fortsat bliver varmere og varmere i Danmark, og at temperaturstigningen i slutningen af 1900-tallet er fortsat ind i det nye århundrede i et accelererende tempo er en myte, som ikke har hold i virkelighedens klima!

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Allan Gorm Larsen

  Godt skrevet. Endelig noget man kan blive klog af fremfor de sædvanlige klima input, som vi normalt bliver præsenteret for.
  Jeg mener at det, vi oplever i disse år minder meget om det jeg som barn (i 50, erne) oplevede. Måske har vi lidt mildere vintre end før i tiden , men det veksler dog fra år til år.

 2. H. C. Hansen

  Kære Johannes Krüger
  Mange tak for din redegørelse.
  Hvis du kan vedligeholde og opdatere grafen med mellemrum, vil jeg blive glad. Jeg har fulgt web-stedet “Klimadebat” en tid – om end med nogen skepsis. Der sker ingen opdatering længere.
  Jeg vil opfordre denne sides redaktion til at placere grafen som en fast del vi kan slå op på løbende.
  I øvrigt synes jeg det er meget behageligt at vi har en lidt højere temperatur her i landet.

  Med venlig hilsen
  H. C. Hansen

 3. godt input… men yderligere.. normalt vil man vel ikke “gemme” et glidende gennemsnit som TV2 har gjort?.. det er jo glidende og forskubbes hver dag med +1 dag?.. så hvis det er 30 års glidende gennemsnit så skal del vel altid starte 30 år før slutdatoen. Eller er jeg helt i hampen?

  Under alle omstændigheder virker det meget fordrejet det TV2 har gang i.. mon ikke de har haft “assistance” udefra?.. feks. fra en tidligere tv meterolog og selvudnævnt klima specialist?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*