Debatindlæg

Opvarmningen i Kina skyldes delvist UHI – (urban varme-ø-effekt)

Dette er et debatindlæg på Klimarealisme. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Af Heine Strømdahl, Lærer ved KKU, 23. juli 2019.

Temperaturstatistikker viser, at Kina opvarmet med ca. 0,8 ° C fra 1950 til 2010. Der er dog en løbende debat om, hvorvidt denne opvarmning måske er forårsaget delvist af påvirkningen fra urbaniseringen.

Et nyt studium af Nicola Scafetta og Shenghui Ouyang viser, at en betydelig procentdel af Kinas globale opvarmning fra 1940 til i dag formentlig skyldes landets markante urbanisering i samme periode.

Forfatterne skriver, at ”Resultaterne er signifikante og kan indikere tilstedeværelsen af en betydelig urbaniseringspåvirkning, som der ikke er korrigeret for i de kinesiske klimastatistikker”.

Det konkluderes, at “omkring 50% af den registrerede opvarmning i Kina kan skyldes en påvirkning fra urbanisering, som der ikke er korrigeret for.”

Konklusionen hviler på en hypotese om, at de registrerede maksimumstemperaturer er bedre parametre til at studere klimaforandringer end de registrerede minimums- og gennemsnitstemperaturer.

Studiets højdepunkter.

  • Den gennemsnitlige overfladetemperatur i Kina er steget med 0,8 grader celsius siden 1950
  • Atmosfærefysik forudsiger højere UHI-opvarmning om natten.
  • Afvigelsen mellem ???? og ???? bruges til at detektere urbaniseringspåvirkningen.
  • De kinesiske regioner med den stærkeste ???? og ???? divergens er også de mest befolkede.
  • Derfor er temperaturstigningen i Kina delvist forårsaget af UHI fænomenet.
  • ( ????=???????????????????? , ????=?????????????????????)
  • (U)rban (H)eat (I)sland, Urban Varme Ø effekt.

Fig. 6. Kort over afvigelsen (Δ????−Δ????) mellem den opvarmning, der er registreret ved statistikker over minimums- og maksimumstemperatur (CRU TS4) mellem 1945 og 1954 og 2005–2014.
Cyanprikkerne angiver de 200 mest befolkede byer i Kina i henhold til ’Free World City Database’.

Billede: Nicola Scafetta

Nicola Scafetta er en italiensk professor i oceanografi og atmosfærisk fysik, han tog en Ph.D. grad i fysik i 2001 og har siden virket som forsker.

Shenghui Ouyang er en kinesisk videnskabsmand fra Nanjing University.

Kilde:
Nicola Scafetta and Shenghui Ouyang (2019):
Detection of UHI bias in China climate network using Tmin and Tmax surface temperature divergence.
Global and Planetary Change, Volume 181.
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.102989
Billede:
https://www.thegwpf.com/urban-heat-island-effect-caused-50-of-warming-in-china/
https://www.docenti.unina.it/#!/professor/4e49434f4c4153434146455454415343464e434c36395432364437303855 /riferimenti

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*