Ledere

Klimarealisme – på vej til stiftelse

 • Af Karl Iver Dahl-Madsen

Vi er kommet godt i gang med Klimarealisme, som startede for et år siden med oprettelsen af gruppen Klimarealisme.dk på Facebook.

Gruppen har nu lige knap 2.000 medlemmer. På vores hjemmeside er der mere end 5.000 unikke besøgende om måneden og vi udsender ugentlig knap 500 nyhedsbreve.

Desuden har vi lagt en masse gode debatindlæg og fakta ark på hjemmesiden, og bemærker at der er stigende interesse i dele af dagspressen for at modtage indlæg med et klimarealistisk indhold.

Vi planlægger en stiftende generalforsamling sidst i august.

Inden da skal vi have oprettet et medlemssystem med mulighed for at melde sig ind og betale på hjemmesiden.

Og så vil vi gerne i dialog med vores følgere og potentielle medlemmer om de endelige formuleringer af vores papirer.

Så i løbet af sommeren vil der indtil begyndelsen af august være mulighed for at kommentere vores papirer/udsagn, som er:

Udkast til vedtægter, i den forbindelse vil vi gerne høre om nogen af vores potentielle medlemmer kunne bidrage med kendskab til foreningsjura.

Klimarealismes manifest, hvori det bl.a. hedder:

Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte.

Vores motto:

Klimaudfordringer løses ved økonomisk vækst og teknologisk udvikling.

Det er et uomtvisteligt korrekt miljøøkonomisk udsagn, men er alligevel kritiseret for at ”være politisk”, hvad det dog ikke er, og for at støde folk væk, som ikke bryder sig om ”økonomisk vækst”, hvad det sikkert gør.

Vi beder alle interesserede kommentere flittigt på de relevante sider, og så vil Initiativgruppen i begyndelsen af august samle op på kommentarerne og udsende de endelige papirer inden Generalforsamlingen.

God sommer.

Meld dig gerne til vores nyhedsbrev

Abonner på vores nyhedsbrev og bliv en af vores 517 andre abonnenter.

Vi holder dine data private, og deler dem kun med tredjeparter, der gør denne ydelse mulig. Læs vores privatlivspolitik.

Bliv medlem af vores Facebook gruppe

 
Klimarealisme.dk
Offentlig gruppe · 1200 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Stedet hvor vi debatterer klimaet udfra viden, fakta og med respekt for den videnskabelige metode.
 
Please follow and like us:
error

14 Comments

 1. Erling Petersen

  Det glæder mig selvfølgelig, at der er så meget fremdrift på Klimarealisme.dk.

  Vedrørende vores motto, så er jeg lidt betænkelig. Vi skal passe på med ikke, at lade os lokke i en fælde. Med dit udkast accepterer vi, at der er en klimaudfordring. Den skal bare løses med en alternativ metode (økonomisk vækst). Men jeg er ikke enig i, at der er en klimaudfordring! Så vi må ikke lade os logge ind i en diskussion om forskellige løsningsmetoder til et problem, som ikke eksisterer! Derved kommer vi indirekte til at bekræfte, at der er et problem.

  Jeg mener, at vi skal gøre det klart for alle vores læsere, at der ikke er et problem. Gennem de seneste 100 år er jordens temperatur steget. Og det er der intet usædvanligt ved. Nogle få grader højere end i dag vil kun være en fordel for livet på jorden. Og af hensyn til produktion af mad, så vil f.eks. en fordobling af atmosfærens CO2-indhold også være en klar fordel.

  Det er ønskeligt, at forestående indgår i vores motte, men det skal selvfølgelig gøres med meget færre ord.

  Jeg vil senere forsøge at være lidt mere konkret.

 2. Ulla Storm

  Jeg er fuldstændig enig med Erling Petersens synspunkt.
  Hvis ikke andre er bekendt med den svenske Jacob Nordangårds bog
  ” Rockefeller En Klimasmart Historie” kan jeg virkelig anbefale at læse den
  som sommerens ” kriminalhistorie”.
  Han har lagt mange mange kræfter i at beskrive familien Rockefeller og
  hvilken betydning den har haft og stadig har på vores samtid.
  Man forstår hvordan den meget rige elite i USA har præget verden siden 1850
  – hvordan den har manipuleret og skabt relationer på kryds og tværs -samtidig med man har skabt sin store formue ved olieudvinding på samme tid arrangerer klimamarcher for at protestere mod udvinding af fossilt brændstof.
  Hvordan man ønsket en verdens regering gennem FN systemet og stået fadder til ” klimakrisen”!!
  Ja, den er sandelig menneskeskabt.
  Man kan følge et interwiew på Swebbtv med Jacob Nordangård.
  Held og lykke med den nye forening- vi glæder os til at høre nærmere.

  • Tom Dalgaard

   Enig med Erling Petersen og Lars Thomsen. Jeg mener ikke et motto eller manifesrt hører hjemme i vedtægterne, – erstattes jo mere konkret med vort formål.

   • Karl Iver Dahl-Madsen

    Nu skal de ikke være i vedtægterne, men på hjemmesiden og mottoet i banneret

 3. Lars Johansen

  Erling Petersen har ganske ret .
  Mottoet er desværre ikke særlig godt i ordvalget og dertil ret så selvindlysende.
  Viden og teknologi er basis for fremgang , vækst og nyskabelser såvel som problemløsninger. Heri intet nyt og lige så selvindlysende og ikke det fjerneste politisk.
  Folk som føler sig stødt af disse realiteter kan let blive bidragydere til den menneskeskabte klimakrise ,som til gengæld , og i allerhøjeste grad er politisk.

 4. Erling Petersen

  Jeg har et forslag:

  Klimarealisme.dk – “Vi bygger fremtiden på viden om fortiden”

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Den er ikke dum- Men måske bedre: “Man ikke vide noget om fremtidens klima uden at kende fortidens”

 5. Lars Thomsen

  Foreningen skal have et formål, og det er dér, vi skal begynde.

  Skal vi også have et motto, må det naturligt udspringe af formålet.

  Af debatten i facebook-gruppen fornemmer man en fælles interesse i formidling af den klimaviden, der går mod mainstream. Der mærkes også en magtesløshed overfor det politiske system, der ikke lytter til os. Det vil kræve vedholdende lobbyarbejde at ændre og det bliver vel det, der bliver foreningens opgave.

 6. Jens Christian Lindblad

  Hvis jeg skulle formulere et grundlag for klimarealisme (jeg har det svært med ordet manifest), så kunne det komme til at ligne følgende:

  Klimarealisme er en apolitisk forening.

  Klimarealisme anerkender at globale klimaforandringer, defineret som vejr betraget over længere perioder – minimum 30 år, er overvejende naturlige fænomener og at der ikke eksisterer videnskabeligt bevis for at menneskets udledning af CO2 skulle være årsagen til stigende temperaturer.

  Modeller der hævdes at spå om klimaets udvikling har historisk vist sig at være så upræcise at usikkerheden omkring deres værdi som værktøj må betegnes som værende særdeles høj.

  Den påståede konsensus indenfor videnskaben på klimaområdet eksisterer ikke. Alternative videnskabelige teorier end den gængse om CO2 som styrende element i forhold til klodens temperaturer bliver negligeret eller latterliggjort og holdt ude fra debatten, og argumenterne herfor er ofte fejlagtige, fejlciterede, i strid med god videnskabelig metode, og til tider udemokratiske.
  Klimarealismen ønsker at gøre opmærksom på dette ved at samle og publicere information herom til anvendelse i den offentlige debat.

  Klimarealisme anerkender, at miljø påvirkes af mennesket, herunder bl.a. ved forurening af luft, jord have, indgreb i naturen i form, af f.eks.. å-opretning, og i form af kraftigt øget urbanisering, særligt i sidste halvdel af det 20. århundrede hvor storbyers areal er øget med 100 – 300 % og de herved inddragede naturområder der tidligere har kunnet opsuge overskydende vand fra regnskyl og skybrud er gået tabt. Tillige har udstykninger af parceller i områder der traditionelt har været udsat for oversvømmelser og stormflod kun afsløret en kortsigtet tro på at vejr og klima skulle være uforanderligt og stabilt.

  Klimarealisme mener, at udfordringer i forbindelse med klimaforandringer og miljø bedst løses ved målrettede, målstyrede tiltag der i størst muligt omfang sikrer maksimal nytteværdi for pengene, herunder investeringer i ny teknologi, fremfor en dyr “grønthøstermetode” der er baseret på panik, udokumenterede påstande og “feel-good” faktor, eller på en de-facto afvikling af det moderne teknologiske samfund ved at indføre begrænsninger fremfor nye løsninger.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Tak, ja ordet “manifest” er der en del der ikke kan lide. Har du et bedre forslag?

  • Hans Henrik Hansen

   Jeg tror ikke det er hensigtsmæssigt helt at udelukke menneskelig indflydelse på klimaet (drivhusgasser). Jeg tror den gængse, ‘skeptiske’ vurdering er, at udledning af drivhusgasser har en betydning – men at denne er beskeden ift. naturlige drivkræfter…dét er i hvert tilfælde mit udgangspunkt.

 7. Erling Petersen

  Vedrørende logo:
  Måske er jeg lidt sen på den. Jeg syntes at det er fint. Men når jeg ser logoet, tænkere jeg på jorden og nogle vandbølger. Var det ikke bedre, om jeg tænkte på jorden og nogle skyer. – Jævnfør Svendsmarks teori.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*