Debatindlæg

Professor emeritus dr. scient Johannes Krügers grundlovstale 2019

 • Venstres Grundlovsmøde på Edelgave Gods 5. juni 2019
  Optagelse af talen kan ses
  her.

Nyhedsmediernes mange historier om svigt i sundhedsvæsenet, om misbrug af sociale midler og om milliard-hvidvask er kommet frem i lyset, fordi der var journalister, som havde viljen til at stille de rigtige spørgsmål. Men når det gælder den såkaldte klimakrise, der af mange betragtes som det alvorligste problem, verdenssamfundet står over for, savnes den samme vilje til dybdeborende journalistik.


Medierne støtter sig til de samme såkaldte klimaeksperter, som følger FN´s klimapanel IPCC´s påstande og skrækscenarier og som altid efterlader det indtryk, at de udtaler sig på den samlede forskningsverdens vegne. Helt galt går det, når klimaalarmist Sebastian Mernild 23. maj i Go´morgen Danmark slår til lyd for, at man skal sætte sit kryds ved den rigtige politiker – forstået som en grøn politiker. Så forvandles forskeren til politiker. Når det sker, må jeg indrømme, så vælger jeg at se Gurli Gris sammen med mit yngste barnebarn på 2 ½ år.

Der er også flere eksempler på, at medierne i deres formidling fordrejer klimaforskeres resultater til ukendelighed, eller at journalister benytter medierne som platform til kampagnejournalistik og klimaaktivisme. Man får den fornemmelse, at medierne forsøger at styre klimadebatten i en bestemt retning. Tænk, hvis man behandlede kræftforskningen med den samme arrogance.

Men spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer er mere kontroversielt, end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for observationsfakta viser noget andet end de mangelfulde klimamodeller, som IPCC i egne rapporter betegner ”som uegnede til prognoser om fremtidens klima”.

Med baggrund i mit brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og andre ledende politikere 12. marts 2019 og min bog Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik blev jeg inviteret til at holde tale på:

Det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant information. Politikerne har blind tillid til IPCCs autoritet. Så tidligt som i 1992 underskrev 154 regeringer Rio-deklarationen, som på et spinkelt grundlag fastslog, at CO2 er den store synder.

Men hvad politikerne og den brede offentlighed ikke ved er, at der i dag er tusindvis af videnskabelige artikler, hvis forskningsresultater er direkte ubekvemme for IPCC og derfor ikke optræder i klimapanelets rapporter. De optræder til gengæld i tilsvarende digre 1000-siders rapporter, som medierne ikke omtaler.

Det gjorde dybt indtryk på mig, da en 9.-klasse elev Mathias fortalte mig, at han i skolens klimauge ville skrive en opgave om ensidigheden i klimadebatten. Alle andre i klassen skrev om den ”skadelige” CO2. Mathias havde interviewet en af klimaordførerne på Christiansborg om den globale opvarmning, og han var blevet noget overrasket over, at den pågældende politiker kun var i stand til at fortælle om udledningen af CO2 som det store dyr i åbenbaringen.

Det gjorde også dybt indtryk på mig, da en tidligere kollega til mig fortalte, at han havde skrevet klimakapitlet til en skolebog, men var blevet bedt om, at skrive det om, fordi det ikke levede op til den klimapolitiske agenda.

Derfor er klimadebatten udelukkende blevet en politisk debat om, hvorledes man skal begrænse udledningen af CO2, hvorimod naturvidenskabelige argumenter om CO2´s stærkt begrænsede virkning på klimaet negligeres af politiske grunde.

Påstanden om en kommende klimakatastrofe er gentaget så ofte og i så mange år, at der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved dens ”sandhed”. Der var en lærer, som ikke ville læse min bog Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik – fordi vedkommende ikke ønskede at ændre sit syn på den såkaldte ”klimakrise”.

Både medier og politikere sætter derfor fokus på ”katastrofen” og taler om at ”redde verden og klimaet”, mens vi sidder tilbage med det indtryk, at vi står overfor en klimakatastrofe, som kræver øjeblikkelig handling.

Det har skabt en folkestemning på grænsen til et massehysteri med religiøse undertoner – et bål, som også mange forskere har bragt ved til. Frygten for en forestående klimakatastrofe har i den grad manifesteret sig, så jeg vil påstå, at det er den mest succesrige, men også den mest kyniske markeds-føring, der er gennemført i nyere tid.

For vi er lette ofre. Der findes intet bedre end en trussel til at forene folk i en fælles kamp og udviske nuancer. Det moderne menneske har på mange måder en narcissistisk tilgang til tilværelsen. Vi dyrker problemer, påtager os skyld, betragter os selv som syndere, og har vanskeligt ved at acceptere, at vi lever i et tilfældigt øjeblik i en lang geologisk udvikling med naturgivne klimaforandringer.

Vi er ved at skabe et samfund af selv-piskere, ligesom middelalderens flagellanter, og vi er villige til alle mulige tænkelige former for klima-aflad. Nu kræves landbruget omlagt, fordi det hævdes, at husdyrene er et problem for klimaet – ”vis at I også er utålmodige på klodens, børnenes og fremtidens vegne” – lød opfordringen på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i Herning 7.-8. november 2018.

Men landbruget skal ikke hoppe med på klimahysteriet – det er der ikke videnskabeligt belæg for nytter, ligeså lidt som det nytter at være veganer, eller for den sags skyld at plante et træ som aflad for en flyvetur.
H
ele klimahysteriet rammer politikerne som en boomerang, så det politiske miljø ligesom medieverdenen er stærkt præget af meningspres og selvcensur. At gennemskue dette er en vigtig samfundsopgave, hvis man ønsker at styrke det oplyste demokrati. Tænk på, hvordan det er gået i de lande, hvor de såkaldte ”rigtige meninger” var enerådende?

Ensidigheden i klimadebatten forstærkes ved den stadige brug af påstanden om, at der blandt forskerne er 97 % enighed om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt, men påstanden er 100 % forkert.

Tallet 97 stammer især fra en artikel, som er baseret på næsten 12.000 artikler om globale klima-forandringer og global opvarmning. Næsten 8.000 artikler udtrykte ingen mening om menneskeskabt global opvarmning. De blev kasseret. Næsten 4.000 tilsluttede sig påstanden, mens 118 forkastede den. På den baggrund konkluderer artiklen, at 97 % af verdens klimaforskere støtter påstanden, om at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt.

Sikke en gang manipulation. Tænk sådan uden videre at kassere 2/3 af undersøgelsens klimaartikler bare fordi de ikke viser det ønskede. Ydermere afslører datamaterialet – som i første omgang nægtedes udleveret med den begrundelse, at computeren var brudt sammen – at der rent faktisk kun var tale om 41 artikler, som ubetinget støttede IPCC´s påstand. For det viste sig, at den tredjedel af artiklerne, som tilsyneladende støttede IPCC´s påstand, også indeholdt de forskere, der mener, mennesket kun bidrager 20-30 % til den globale opvarmning, og hvad værre er – også mange såkaldte skeptikere, der mener, at menneskets bidrag til den globale opvarmning kun er få procent. Artiklen blev med nyhedsmediers hjælp et medie-stunt og er historien om, hvorledes en fjer bliver til 97 høns.

Påstanden om 97 % konsensus hænger stadig i luften og bruges til at affærdige såkaldte skeptikere og afmontere enhver seriøs klimadebat, men også til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger, som griber stadigt stærkere ind i samfundets aktiviteter med store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland har udtalt: ”I klimasagen er det umoralsk at tvivle”. Men tvivlen er netop forskningens adelsmærke, mens antiskepticisme er pseudovidenskab og udfordrer ytringsfriheden og demokratiet.

Hvis medier og politikere havde været mere åbne overfor de mange forskere verden over, hvis forskningsresultater er ubekvemme for IPCC, ville offentligheden have betragtet nutidens klima-forandringer med begge ben på jorden.

IPCC hævder, at mennesket har sat et kraftigt fingeraftryk på den globale opvarmning. De computer-producerede modeller viser, at hvis den stigende udledning af CO2 er årsagen til den globale opvarmning, vil der ske en opvarmning og dannes en såkaldt hot spot mange kilometer oppe over troperne, fordi luften dér vil varmes dobbelt så hurtigt op som jordoverfladen neden under.

Målinger fra balloner og satellitter kan ikke påvise en hot spot. Så dét, der ifølge IPCC skulle være et klokkeklart signal på den alarmerende effekt af menneskets udledning af CO2, falder dermed til jorden.

Atmosfærefysikere forklarer, at effekten af CO2 som drivhusgas langt overgås af vanddamp og aftager med et stigende indhold af CO2 i atmosfæren. Effekten flader simpelt hen ud. Det kan sammenlignes med at skulle male en sort væg rød. Første gang maling har den største effekt, men dækker ikke helt. Det gør anden gang derimod, mens tredje gang maling blot giver det fuldendte indtryk. Yderligere udledning af CO2 vil blot medføre en klimaeffekt svarende til tredje gang maling – altså ingen nævneværdig virkning. Det kan man vist ikke kalde alarmerende.
M
en for at få den globale temperatur til at leve op til den klimapolitiske agenda justeres temperatur-målinger. Målingerne efter 1970 er gjort varmere, mens målingerne før 1970 er gjort koldere. Dermed har man næsten fordoblet den globale opvarmning. På den måde kan man med god samvittighed sige, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

Det er derfor klart, at IPCC´s klimamodeller, der bygger på CO2 som et skadedyr, ikke kan give et realistisk bud på fremtidens klima. Og derfor må man også betragte politikernes forsøg på at ”redde klimaet” som en gedigen fejlinvestering.

Drivhusgassen CO2 er ikke en trussel, men er livets gas. Mere CO2 i atmosfæren vil give en grønnere klode, der kan brødføde en stigende befolkning – det har gartnerne for længst indset og praktiseret i deres drivhuse.

Valgkampen har vist, at hverken politikere, medier eller den brede offentlighed skelner klart mellem miljø og klima, de to begreber rodes sammen i én miskmask. Miljøet kan og skal vi gøre noget ved – men klimaet kan vi trygt overlade til naturen.

Når det ikke er CO2, hvad kan så forklare den globale opvarmning?

Den varmeperiode, vi lever i, er en del af en 1000-års svingning med middelaldervarmen for 1.000 år siden, den romerske varmetid for 2.000 år siden, og bronzealdervarmen for 3.000 år siden.

Denne 1000-års svingning styres af kosmisk stråling fra verdensrummet, som Solen skruer op og ned for. Laboratorieforsøg og direkte observationer viser, at kosmisk stråling skaber sky-kim i Jordens atmosfære, som vanddamp kan fortættes på og blive til skyer.

Hele den globale opvarmning i slutningen af 1900-tallet kan forklares ved en reduktion i det globale skydække på 3 %, og de seneste to årtiers pause i den globale opvarmning er sammenfaldende med et stabilt skydække.

Den ekstreme 2018-sommer vil helt givet blive husket som den varmeste og tørreste i ”mands minde”. Ikke bare Danmark, men store dele af Europa blev ramt. Det er forståeligt, at heden og tørken, som har kostet landbruget dyrt, blev opfattet som et udslag af global opvarmning. Medierne berettede om det, og interesseorganisationer udnyttede situationen til endnu en gang at slå et slag for ”kampen mod klimaet”.

Medierne har skræmt børn og unge, så de demonstrerer i gaderne i Europas storbyer. At se 16-årige Greta Thunberg – klimaets Jeanne d´Arc – og mediernes falden på halen er bekymrende og tankevækkende. USA og det centrale Asien oplevede også den hede sommer. Men samtidig var det ualmindelig koldt for årstiden i det østlige Canada, i Grønland, hvor der blev registreret kulderekord, og i det østlige Asien.

Den ekstremt tørre og varme sommer kan forklares ved atmosfærefænomenet den polare jetstrøm, som i perioder slår nogle gevaldige sving og omfordeler varme og kulde og bidrager til at skabe regionale varme- og kulderekorder. Fakta er, at den globale middeltemperatur for månederne juni-juli 2018 lå et stykke under gennemsnittet for de forudgående 10 år; det sidste springer medierne og de såkaldte klimaeksperter let henover, for det harmonerer ikke med den klimapolitiske agenda.

Men vejret er da blevet mere ekstremt – er det ikke? Der er i hvert fald tre væsentlige grunde til, at vi synes det.

For det første har FN´s klimapanel IPCC, nyhedsmedier, politikere og skolebøger indoktrineret både os og en hel generation af børn og unge med, at nutidens vejr er helt ekstremt, og at det skyldes menneskeskabt global opvarmning og dens skræmmende følgevirkninger. Det har været meget let at gøre CO2-hypotesen til folkeeje.

For det andet har vi indrettet vores hverdag ud fra den opfattelse, at klimaet har været stabilt gennem generationer. Vi har udrettet, udbygget og regeret uhæmmet – og det har bidraget til at forstærke de ulykker, der naturligt følger i kølvandet på det altid omskiftelige klimas ekstremvejr. En stormflod af samme størrelse som Bodil i 2013 ramte også Roskilde Fjord i januar 1921, men uden at anrette skade, for dengang var der ingen sommerhuse i de områder, der blev ramt af stormfloden.

For det tredje er den moderne nyhedsformidling blevet grænseløst effektiv. Fra sofaen hjemme i stuen oplever vi i skræmmende billeder fra nær og fjern det lunefulde vejrs voldsomme kræfter med død og ødelæggelser. Medierne udsætter os for et ”bombardement”, der får os til at tro, at dommedag er nær. Men de klimaforandringer med ekstremvejr, vi oplever i dag, er set tidligere og meget værre. Tiden med flest landsdækkende storme i Danmark lå i de kolde årtier omkring år 1900. Og i det vestlige middel-havsområde har nedbøren fulgt en naturlig svingning på omkring 200 år fra lange perioder domineret af nedbørsrige år til perioder domineret af regnfattige år og tørke. Man skal blot se tilstrækkelig langt tilbage i tid, så vil man opdage, at historien gentager sig – men det tales der ikke om.

USA’s tidligere præsident Abraham Lincoln skal have sagt: Man kan forføre menneskeheden et vist stykke tid, og man kan forføre nogle mennesker hele tiden, men man kan ikke forføre menneskeheden hele tiden.

Nyd varmen, nyd den så længe den varer,

og nyd den med god samvittighed.

Tak for Jeres opmærksomhed.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

11 Comments

 1. Karin Egede

  Vil helt sikkert læse “Klimamyten – et opgør med tidens CO2 – panik, af Johannes Krüger, og specielt håbe på mere oplysning om Solen, der jo giver Jordkloden de Fire Årstider og som Johannes Krüger siger:

  Den varmeperiode, vi lever i, er en del af en 1000-års svingning med middelaldervarmen for 1.000 år siden, den romerske varmetid for 2.000 år siden, og bronzealdervarmen for 3.000 år siden.

  Denne 1000-års svingning styres af kosmisk stråling fra verdensrummet, som Solen skruer op og ned for. Laboratorieforsøg og direkte observationer viser, at kosmisk stråling skaber sky-kim i Jordens atmosfære, som vanddamp kan fortættes på og blive til skyer.

  Hele den globale opvarmning i slutningen af 1900-tallet kan forklares ved en reduktion i det globale skydække på 3 %, og de seneste to årtiers pause i den globale opvarmning er sammenfaldende med et stabilt skydække.

  Fordi i min optik, som autodidakt kunstner/idémager, med interesse for Klima og GeoSciArt, har Jordkloden gennemlevet dramatiske Klimaforandringer i hele Jordklodens Eksistens, hvilket ses tydeligt i Faxe Kalkbruds ca. 63 mio år gamle Fossile Koralkalk (Isbræ-symbol på DK´s tilblivelse, ESOF2014-Science in the City, Carlsberg/København) og den ca. 65 mio år gamle Fiskelerstribe i Stevns Klint, som vidner om Meteornedslag, Chicxulup i Mexico (Klimavartegn-symbol på destruktion og fornyelse, COP15 i 2009, Vartov/Rådhuspladsen, København) og har været til min inspiration, ligesom Solen og De 4 Årstider, siden 2015 har været inspiration til min idé om et permanent GeoSciArt projekt, “KlimaStendysse-Solur”, et sted på Landkort (?)..

 2. Frank Ewald Lansner

  Hej Morten, du efterlyser “Kan nogen mon henvise til nogle af de “tusindvis af videnskabelige artikler”… ”

  Jeg kan ikke vide hvilke artikler Krüger tænker på, men noget har han ret i:
  Der findes et væld af artikler med resultater der ikke umiddelbart bekræfter IPCC linien.
  I nogle tilfælde er de kun noget imod IPCC linie, i andre tilfælde markant.

  Der findes opsamlinger lavet for at få lidt overblik.
  Gruppen herunder begyndte i 2014 at samle op, men fra 2016 blev de mere minutiøse. De har til dato således samlet ca 2250 and counting siden 2014, hvoraf ca 1750 er siden 2016.

  Jeg siger ikke at denne kategorisering er perfekt, men dog nok 100.000 gange bedre end Cooks klassificering til hans 97% nonsens.

  Så Krüger har sit “tusinde” et sted fra, og hvis vi siger at blot hver anden artikel herunder har resultater der ikke matcher IPCC, så er det stadigvæk massivt.
  Jeg synes det er bedre at se på de resultater der kommer fra artiklerne end – som cook gør – prøve at tilegne forfatterne en holdning man selv kan lide.
  Ved at se på selve resultaterne sikrer man sig at fokusere på netop hvad der er de pågældende forskeres kompetence. Man bruger således ikke en gletsjer-eksperts tanker til at vurdere årsag til opvarmningen, etc.
  Man ser kun på de ting folk er bedst til på denne måde.

  Her end tidligere omtale fra mins side med lidt eksempler:
  https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4891/hov_det_valter_ind_med_resultater_der_trakker_i_klima-skeptisk_retning_og_hvad_sa.html

  Og her ca 2250 artikler fra 2014. Du kan være uenig i klassificering, og der er sikkert også papers der ikke er kommet med der skulle have været med:
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2019-3/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2019-2/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2019-1/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-3/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-2/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-1/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-3/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-2/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2017-1/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-3/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-2/
  https://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-1/
  https://notrickszone.com/250-skeptic-papers-from-2015/
  https://notrickszone.com/248-skeptical-papers-from-2014/

  Og hvis blot halvdelen af disse kan siges at være “skeptiske”, så er det da en ok produktion af “2,9%” forskere som Cook og site “sceptical Science” prøver at bilde folk ind.

  • Morten Greve

   Hej Frank

   Tak for henvisningerne!

   To kommentarer:

   1. Det, jeg efterspurgte, er eksempler på seriøs, aktuel peer-review-forskning, som giver belæg for Krügers påstand: At ændringer i niveauet af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren har ubetydelig (eller snarere slet ingen) indvirkning på klimaet på jorden. Jeg har naturligvis ikke gennemgået alle dine referencer, men tør godt vove den påstand, at det, jeg efterspurgte, ikke findes. I hvert fald ikke artikler publiceret i seriøse tidsskrifter.

   Derudover kan man rejse tvivl om lødigheden af artikeldatabasen. Jeg klikkede fx tilfældigt ind på den første reference under 2019 (1): https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018PA003465
   Artiklen vedrører en temperaturrekonstruktion for det sydøstlige Stillehav med særligt datamæssigt fokus på Chile. Artiklens formål er at analysere nogle lokale klimatiske forhold, som vel bl.a. påkalder sig interesse, fordi de afviger fra et globalt mønster.

   Det er useriøst at tage den til indtægt for skepsis i forhold til konsensussynspunktet vedrørende den igangværende globale opvarmning. Den forholder sig overhovedet ikke til dette spørgsmål. Og teorien om global opvarmning indebærer IKKE en påstand om helt ensartet stigende temperaturer verden over.

   2. Det er misvisende at tale om “IPCC-linjen” som noget, der adskiller sig fra hovedstrømmen i den relevante forskning. Du vil vel ikke bestride, at ALLE verdens toneangivende videnskabelige selskaber m.m. – herunder fx Royal Society, National Academy of Sciences, American Geophysical Union, World Meteorologial Organization osv. osv. osv. – har markeret positioner, som er på linje med IPCC’s? I korthed: Klimaforandringer i form af bl.a. global opvarmning er igangværende; de er overvejende menneskeskabte; og de udgør et alvorligt problem for menneskeheden, aktuelt og på længere sigt. Se fx: https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

   Bundlinjen: Så længe klimarealisme.dk fungerer som platform for uunderbyggede påstande fra folk som Krüger, må I leve med, at jeres troværdighed kan drages i tvivl.

   Vh
   Morten

 3. Morten Greve

  Imponerende som i: uden den ringeste fundering i troværdige data eller tidssvarende forskning.

  De citater fra “Klimamyten”, jeg giver ovenfor, er glasklart vås. Og det ved de af jer, der ikke er Flat Earth’ere, vist også godt.

 4. Frede Hansen

  Imponerende indlæg af veltalende Johs. Krüger, det må give genlyd rundt omkring.
  Her hvor tiden nærmer sig COP25 i Santiagod-de- Chile 2. – 13. Dec. 2019 med præ konference de 6 forudgående dage, vil jeg opfordre til, at der igangsættes nogle foredrags rækker landet over med Krüger eller andre kapaciteter, men husk også koncensus siden, f.eks. klimarådet formand, Peter Møllgaard.
  Jeg forsøger selv at sparke noget igang i Sønderborg

 5. Morten Greve

  I kan da også lige få et par citater fra “Klimamyten”:

  “[S]om vi skal se i dette kapitel, er kosmisk stråling i samspil med solens aktivitet den eneste mekanisme, som har efterladt et tydeligt spor på klimaudviklingen på enhver tidsskala.” (s. 19)

  “CO2 har teoretisk og isoleret set en opvarmende effekt – ikke mindst i computermodellernes verden – men i samspil med hele det komplekse klimasystems øvrige aktører – atmosfære og oceaner – er denne og andre drivhusgasser ikke i stand til at modvirke indflydelsen fra verdensrummet og andre elementer i klimasystemet.” (s. 178)

  Stråmand? I think not.

 6. Morten Greve

  Tja, jeg henviste til Krüger. Det er godt nok svært IKKE at læse “Klimamyten” som udtryk for en påstand om, at menneskeskabte drivhusgasser er en ubetydelig faktor i de aktuelle klimaforandringer (som Krüger ganske vist benægter i sin bog) . Eller som udtrykt i talen: en tese om “CO2´s stærkt begrænsede virkning på klimaet”.

  Det samme gælder for resten Ole Humlums “Det ustyrlige klima”.

  I er forhåbentlig ikke i tvivl om, at det er endog meget svært at finde belæg for den position i den aktuelle publicerede peer-reviewede forskning?

  Er det ikke et problem for jeres side, at den fungerer som platform for den slags uunderbyggede påstande?

  Hvad angår Curry & Lewis: Artiklen vedrører estimeringen af klimaets præcise følsomhed over for en given forcing. Ingen benægter, at der knytter sig usikkerhed til disse estimater, som åbner for forskellige scenarier af varierende alvorlighed for menneskeheden. C&L forsøger grundlæggende at overbevise os om, at den nederste ende af disse estimater er korrekt og bør lægges til grund, rent politisk. Det lykkes de ikke nødvendigvis ret godt med, som påvist her:

  https://www.atmos-chem-phys.net/18/5147/2018/acp-18-5147-2018.pdf

 7. Michael J

  Skal lige tilføje, at nævnte studie ikke konkluderer, at klimaændringerne ikke er menneskeskabte, men handler om klimaets følsomhed overfor CO2, og at denne følsomhed synes at være en del lavere end hvad IPCC antager.

 8. Michael J

  Prof. Judith Curry og Nicholas Lewis publicerede et studie, så sent som sidste år.
  https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

 9. Morten Greve

  Bare ren nysgerrighed: Kan nogen mon henvise til nogle af de “tusindvis af videnskabelige artikler”, som påviser, at teorien om menneskeskabte klimaændringer er fejlagtig? Bare nogle få centrale eksempler publiceret de senere år i anerkendte tidsskrifter som Nature, Science, PNAS osv. Det ville være meget interessant – og det burde jo være en smal sag, hvis Krügers påstande er korrekte… Meget gerne også til et par af de “digre rapporter”, hvis det er muligt.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Klimarealisme påstår ikke at teorien om “menneskeskabte klimaændringer er fejlagtig”. Det er en stråmand.

   Vores position er at menneskene påvirker klimaet med drivhusgasser og “Land-use”. Men at der er stor usikkerhed om hvor meget. Hvilker er en ubestridt kendsgerning, da IPCC har et interval for klimafølsomhed på fra 1,5-4,5 grader C / fordobling af CO2.

   Du kan finde debattører hos os i hele spektret.

   Klimarealisme har ikke en holdning til hvor meget CO2 betyder, andet end at det er meget usikkert, og det må fremtiden og klimaforskningen vise efterhånden som den bliver bedre.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*