Debatindlæg

Skal vi lave et borgerforslag om en klimarealistisk vurdering af klimalove?

Bragt af Karl Iver Dahl-Madsen

Lars Nielsen Lind har udarbejdet dette oplæg til et borgerforslag, som han gerne vil have diskuteret blandt klimarealister.

Han stiller to spørgsmål:

 1. Er det en gode ide at lave et sådan forslag? Det kan blive et slag i luften med lav tilslutning eller det kan skabe god opmærksomhed om Klimarealisme.
 2. I givet fald er det godt nok formuleret?

Her er debatindlæg om forslaget:

Undersøgelse af FN og IPCC’s klimarapporter, konklusioner og arbejdsmetoder – før Folketinget vedtager klimalove

Den 16. januar blev der oprettet et borgerforslag med det formål at få en dansk klimalov nu. Forslaget bygger på den frygt, der er opstået i befolkningen efter mediernes månedsvise yderst ensidige dækning af det, der kaldes klimaforandringerne. En dækning, der i de fleste tilfælde har argumentationer, som udspringer af FN og IPCC’s klimarapporter og de indeholdende konklusioner. Borgerforslaget oplyser fejlagtigt, at FN’s klimapanel (IPCC) repræsenteret den samlede viden om alle aspekter af klimaforandringer.

Borgerforslaget kan læses her i sin helhed: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02233

Lige nu er der ca. 68.000, der har skrevet under på dette borgerforslag.

Få minutter efter valgresultatet sent onsdag aften tonede Mette Frederiksen (S) frem på skærmen med budskabet om, at Danmark skal have en klimalov.

Med baggrund i den viden, som borgerne kan finde på https://klimarealisme.dk/, og den tilhørende Facebook gruppe, vil jeg derfor foreslå, at der oprettes et borgerforslag, der sikrer at FN og IPCC’s klimarapporter, konklusioner og arbejdsmetoder – undersøges videnskabeligt før Folketinget vedtager klimalove.

Dette skal sikre, at Folketinget ikke træffer beslutninger og lovgiver på et forkert grundlag.

Borgerforslaget kunne for eksempel konstrueres sådan her:

 1. Der skal nedsættes en videnskabelig kommission, der skal undersøge FN og IPCC’s klimarapporter og de indeholdende konklusioner videnskabeligt.
 2. Kommissionen skal have deltagelse af relevante forskere, og her skal alle relevante forskere have en mulighed for at byde ind.
 3. Undersøgelsen skal omfatte arbejdsmetoder, fakta, modeller og modellernes bestanddele.
 4. Undersøgelsen skal omfatte kendte fejl og problematikker.
 5. Undersøgelsen skal også omfatte andre videnskabelige arbejder, tilgange og konklusioner.
 6. I forbindelse med undersøgelsen skal Folketinget sørge for, at der udarbejdes informationsmaterialer, så befolkningen og medierne løbende kan blive informeret om kommissionens arbejde.

Skal et borgerforslag for eksempel indeholde kendte problematikker ved FN og IPCC’s klimarapporter og konklusioner oplistet?

Skal et borgerforslag for eksempel indeholde andre dokumentationer?

Vi har allerede de nødvendige fire personer, der skal til for at oprette borgerforslaget. I denne gruppe af personer er der fremkommet et forslag om, at et sådan borgerforslag skal oprettes af en person / personer med en vis form for ”vægt” i forhold til klimaet. Er der nogle af jer som vil bakke om et borgerforslag og vil være stillere for et borgerforslag?

Vil det være en god idé med sådan et borgerforslag?

Hvordan skal sådan et borgerforslag udarbejdes?

Hvad siger I til det?

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

13 Comments

 1. Carsten N

  Nu er der jo regeringsdannelse i gang, og den nye regering skal bruge PENGE. Mange penge.
  Faldgruben i klima-snakken er, at vi i Danmark skal synde (økonomisk) på vegne af de store udledere, men ikke ved klart, hvor pengene der kommer fra os borgere skal kanaliseres hen.
  Det lugter af, at de ryger lige lukt ned i det store skattehul…

  Desuden bør der (i klima-mæssig sammenhæng) ses meget nærmere på den kemiske udledning, der efter min mening er langt alvorligere end global opvarmning.
  I Danmark har vi efterhånden fået godt styr på dette.
  Hvorfor skal vi så betale skyhøje afgifter, når vi ikke udleder meget mere end en prut ?
  Eks. i Kina, hvor den gennemsnitlige temperatur er FALDET, i takt med at CO2- og forureningsskyen vokser.
  Det er dog svært at trække vejret i skyen, hvilket ikke skyldes CO2 udledningen, men derimod de kemiske stoffer.

  Det betyder noget for danske borgere at vide, at deres afgifts-bidrag virkelig hjælper, og hjælper på den rigtige måde. Det kan vel bruges som argument for at få mere realisme på bordet.
  Ellers er det bare endnu en skattekilde. Og det vil skabe dyb frustration.

 2. Børge krogh

  Det er et godt og Nødvendig initiativ. Paris-aftalen vil sikkert blive det centrale omdrejningspunkt i den planlagte klimalov. Derfor må den have et nøjere “eftersyn” inden nogen går videre med Lave nationale klimalov. Vi kunne jo starte med at granske lidt i de videnskabelige bidrag som de danske (officielle forskere.. DMI . KU ) har bidraget med til IPCC .

 3. Michael J

  God idé. Bakker op.

 4. Ulla Storm

  Rigtig god idé, som vi kan tilslutte os.
  Som inspiration kan man måske kigge på Klimarealistene i Norge, der har indlæg d.24/02/2019 med følgende overskrift: U S A med kvalitetskontrol på
  Klimaindustrien og d. 21/04/2019 Præsidentens klimagruppe tager form.
  Yderligere kan jeg henvise til Jacob Nordangård på svensk Webbtv fortæller om sin nye bog: Rockefeller – En klimasmart histore hvordan Rockefeller familien har haft indflydelse på skabelsen af FN- EU og ikke mindst klimaskræmslerne.

 5. Henrik Raun

  God ide – jeg vil støtte det ?

 6. Sören Floderus

  Jeg tilslutter mig, og deltager gerne i diskussioner, også som faglig.

  Mulige faldgrube (små tendenser derude): for meget vægt på atmo/hydro/kryosfære jf. Holocæn palæo, plus, på de relativt uvigtige talking points som fx.: gavn af CO2, kulcykel, lav CO2-niveau, dyb geologi, korte solcykler.

  Ser dog gerne også social og historisk videnskab, til forståelse af medielandskabet.

 7. Ane Due

  Jeg synes faktisk det er en rigtig god ide.
  Jeg har selv leget med tanken om at den tidligere regering skulle gennemføre en HØRING. Denne høring skulle – for at danne modvægt til IPCCs nuværende monopol-agtige stilling, ledes af kendte klimarealister, som dog også skulle være forpligtet på at give taletid til IPCC.
  Målet skulle være OPLYSNING, for det er der virkeligt behov for. Befolkningen – inklusiv mig selv – er ude af stand til at forholde sig kvalificeret til de mange forskellige udspil.
  Men et borgerforslag kan måske også gøre en forskel.
  Forslaget bør efter min mening indeholde en konkret kritik af IPCCs konklusioner. Denne kritik skal udarbejdes af dygtige forskere og skal indeholde både et afsnit med videnskabelige argumenter, og en populærvidenskabelig fremstilling af samme.
  Forslaget bør derudover indeholde en gennemgang af de overvældende videnskabelige indicier og videnskabelige evidens for teorier om solens indflydelse, både i videnskabelig form og ligeledes med en kort tilhørende populær-videnskabelig fremstilling.
  Og måske skulle målet med et sådant borgerforslag i virkeligheden være at foreslå ovennævnte høring?
  Altså en høring styret af – til en forandring – klimarealister???
  Desværre er der jo sket et regeringsskifte, men i PRINCIPPET burde dette jo ikke have nogen betydning.
  Det VIGTIGE ved et borgerforslag bør – efter min mening- i første omgang være OPLYSNING og FORMIDLING. Efterfulgt af en grundig offentlig høring ledet af klimarealister.
  Vi har brug for FAKTA.

  Mvh Ane Due

 8. Christian

  På denne måde vil det også være lettere at sammenligne klimainitiativerne med hvad vi kunne have fået at andre miljø-beskyttende initiativer for de samme penge. Initiativer – hvor der vil være en reel og målbar effekt.

 9. Christian

  Idéen er god. Men jeg tror ikke det vil virke. Det er for let at afvise ved bare at lade de samme forskere godkende det samme arbejde.
  Ville det istedet være en idé at komme med et foreslag om, at det for enhver klimalov skal estimeres og offentliggøre hvad den reelle impact vil være. Ikke på DKs udledte CO2 – men på de afledte klimaeffekter af dette hhv i år 2050 og 2100. Det kunne være på antal grader celsius som temperaturen vil påvirkes, antal mm som havvandet vil stige mindre etc.
  Jeg synes der er et stort problem med folkets forståelse af det kvantitative aspect. Det er nok fordi det næsten aldrig bliver nævn. Det der bliver rapporteret er altid kvalitativt. Eksempelvis : “det var den varmeste år”- men aldrig HVOR meget varmere.
  Jeg tror muligvis at en række danskere vil have svært ved at se pointen i at bruge milliarder af kroner på at ændre temperaturen 0.0000001 grad celcius og havvandsstigningen 0.00001mm

  Hvad synes I?

 10. Jens Olsen

  Et sådant forslag vil få nogle hundrede underskrifter.
  Oplægget er forfejlet, da IPCC ikke driver forskning, men læser den forskning der er igennem, og på baggrund af tilgængelig og anerkendt forskning udarbejder et samlet risikobillede for forskningen med de usikkerheder, der fremgår af de gennemgåede studier.
  Der er vel 1000 klimaforskere eller mere, der arbejder for IPCC. Hvilke andre tusinde, kunne gøre det bedre?

  Det ville være mere relevant at klimarealisterne fremlægger deres samlede vurdering af, hvor IPCC tager fejl, så en seriøs forskergruppe kan besvare hvorvidt klimarealisterne har en pointe eller det er varm luft.

 11. Erling Petersen

  Jeg mener, at det er en fremragende ide (Jeg er faktist lidt flom over, at jeg ikke selv har fået den tanke)
  Nu er det jo længe siden, jeg var ansat i fjernvarmeforeningen, men lidt husker jeg da. Når det blev fremsat et lovforslag, så blev det fremsendt til en høringskreds, som kunne komme med (begrundede) ændringsforslag.
  Det er da helt klart, at klimarealisme.dk skal være blandt høringsparterne når lovforslaget vedrører klima. Så vores første mål må være at komme med i høringskredsen. Så må vi efterfølgende finde ud af, hvordan vi griber det an helt praktisk.

  PS
  Der er flere vinkler på sagen. Det ene er om udmeldingerne fra IPCC svare til virkeligheden. Nået andet er, om interesseorganisationerne og politikerne følger IPCC´s retningslinier. Jeg tror, at det er nemmere at “få hul på diskutionen” hvis vi kan vise, at der er sket et betydelig skred mellem IPCC på den ene side og interesseorgaonerne og politikerne på den anden side.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*